Entries by Jana Renner

Zvláštní cena TPA pro Dětské krizové centrum

Zvláštní cena TPA pro neziskový sektor je naše! V rámci hodnocení nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů jsme získali Zvláštní cenu TPA pro neziskový sektor. V konkurenci několika desítek výročních zpráv a firemních časopisů se Dětské krizové centrum umístilo dokonce v TOP 10! Děkujeme CZECH TOP 100 za organizaci slavnostního večera a předávání cen, které […]

Malé děti – Velká práva: Dětské krizové centrum již 30 let hájí práva dětí

Praha, 16. listopadu 2022 – Dětské krizové centrum již 30 let hájí práva dětí a poskytuje odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám. Od 1. 1. 1993 – od okamžiku svého vzniku – je Česká republika smluvní stranou Úmluvy o právech dítěte. Ta byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 a stala se nejrozšířenější smlouvou […]

Dětské krizové centrum zblízka na podzim

Rok 2022 je plný změn a turbulencí. V rámci možností oslavujeme 30. narozeniny DKC a zároveň čelíme mimořádnému náporu událostí. Válečná agrese na Ukrajině poznamenává psychiku dětí. Významnou roli opět hraje kyberprostor, drastické záběry a nevhodný obsah, kterému jsou děti vystaveny. Válka se v televizi prolamuje i do vysílacího času, který je určen výhradně dětem. Zhoršuje […]

POVINNOSTI DĚTÍ

 Život každého z nás je také o rovnováze. A to se týká i Tvých práv a povinností. Pamatuj na to, že stejná práva jako Ty má i Tvůj kamarád, rodič, sourozenec a kdokoliv jiný a že se práva vás obou někde potkají. Proto je důležité myslet nejen na sebe, ale i na druhé. Hovoříme o respektu […]

Dětské krizové centrum najdete na Praze 12

Praha, 22. září 2022 Dětské krizové centrum (DKC) již 30 let poskytuje odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám. V květnu letošního roku byla organizace nucena se stěhovat, protože v původních prostorech dostala výpověď z nájmu. Pomocnou ruku v této situaci podala městská část Praha 12 a pronajala DKC prostory v ulici Cílkova. Po nutných úpravách prostoru funguje zařízení […]

Teribear rozhýbal Prahu!

V neděli 18. září 2022 v 16:00 vyvrcholil 8. ročník sportovně charitativní akce TERIBEAR hýbe Prahou, aneb Prima den s medvědem. Pozadu nezůstal ani tým Dětského krizového centra, protože medvědi si rozumějí. A Prahu jsme proto rozhýbali společně! 😉 Do akce se letos zapojilo 11 644 lidí, kteří společnými silami zdolali 149 056 kilometrů. Ty partneři […]

Dětské krizové centrum už 30 let pomáhá zneužívaným, týraným a zanedbávaným dětem

Praha, 15. září 2022 30 let poskytuje Dětské krizové centrum odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám: dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným a traumatizovaným. Linka důvěry Dětského krizového centra je k dispozici 24 hodin denně/7 dní v týdnu. Od roku 2017 funguje nonstop telefonní linka pro rizika kyberprostoru.   Dětské krizové centrum (DKC) je jediné zařízení v České republice […]

Provozní doba DKC od 1. 9. 2022

Od 1. 9. 2022 je platná následující provozní doba Dětského krizového centra: AMBULANCE pondělí       8:00 – 16:00 úterý, středa a čtvrtek           8:00 – 18:00 pátek           8:00 – 14:00   Od 1. 9. 2022 je služba jednorázové OKAMŽITÉ KRIZOVÉ POMOCI  k dispozici v těchto dnech: úterý, středa a čtvrtek           16:00 – 18:00 Jednorázová služba okamžité […]

PRÁVO NA VOLNÝ ČAS A HRU

Volný čas, čas na hraní, zájmy a kamarádské vztahy je velmi důležitý pro tvůj všestranný rozvoj. Právo na volný čas a hru znamená, že… máš právo na podporu ve svém všestranném rozvoji ze strany rodičů, školy, zájmových a sportovních organizací. máš právo mít čas i na zábavu, hru, kamarády, sport a zájmy. Jak naložíš se […]

Dětské krizové centrum zblízka

Rok 2022 je plný změn a turbulencí. V rámci možností oslavujeme 30. narozeniny DKC a zároveň čelíme mimořádnému náporu událostí. Válečná agrese na Ukrajině poznamenává psychiku dětí. Významnou roli opět hraje kyberprostor, drastické záběry a nevhodný obsah, kterému jsou děti vystaveny. Válka se v televizi prolamuje i do vysílacího času, který je určen výhradně dětem. Zhoršuje […]

PRÁVO NA ŽIVOT

Právo na život znamená, že… od svého narození máš za všech okolností právo na ochranu svého života a na svůj rozvoj. v nejvyšší možné míře máš právo na ochranu svého života a svůj rozvoj i za všech mimořádných okolností, jakými může být například válečný konflikt nebo přírodní katastrofa. chránit tvůj život je povinností především tvých […]

Provozní doba DKC během prázdnin

S koncem školního roku bychom vás rádi informovali, že v měsíci červenci a srpnu 2022 dochází k omezení pracovní doby AMBULANTNÍCH služeb Dětského krizového centra. Provozní doba se na období letních prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2022) mění takto: pondělí – čtvrtek   8:00 – 16:00 pátek   8:00 – 14:00   Služba jednorázové OKAMŽITÉ KRIZOVÉ POMOCI bude v červenci […]