Chraňme společně děti před riziky kybeprostoru

DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU 6. 2. 2024

CHRAŇME SPOLEČNĚ DĚTI PŘED RIZIKY V KYBEPROSTORU

 

Praha, 6. února 2024 – Dětské krizové centrum (DKC) se stalo od července 2022 partnerem českého Safer Internet Centra (SIC), jehož aktivity koordinuje od roku 2019 sdružení CZ.NIC. DKC spolu s dalšími partnery Jeden svět na školách, Linka bezpečí a CZ.NIC působí preventivně, edukativně a svou pomoc cílí na skupinu dětí i dospělých ohrožených v kyberprostoru.

Dětské krizové centrum poskytuje ambulantní krizovou pomoc i distanční krizové služby prostřednictvím Linky důvěry zejména dětem ohroženým CAN a dětem ohroženým v kyberprostoru. V porovnání s výsledky studie uskutečněné v roce 2010 EU Kids se ve většině zemí ukazuje, že čas, který děti na internetu tráví, se od roku 2020 téměř všude zdvojnásobil. „Poslední roky zaznamenáváme zvýšené riziko ohrožení dětí v online prostředí. Těší nás proto, že jsme se stali součástí evropského projektu[1], který podporuje provoz a rozvoj DKC, a můžeme tak pomáhat dětem i rodičům, kteří čelí problémům spojeným s kyberprostorem,“ říká Helena Juklová, vedoucí Linky důvěry DKC. Na Lince důvěry DKC bylo od zahájení tohoto projektu přijato přes 200 hovorů na téma rizika kyberprostoru, ambulantní krizovou pomoc vyhledalo 90 dětí ohrožených v kyberprostoru.

„S rostoucím vlivem on-line prostředí narůstají také rizika, kterým jsou děti vystavené. Praxe DKC potvrzuje, že do on-line prostoru vstupují čím dál mladší děti. Děti v on-line prostoru zažívají kyberšikanu, sexuální útoky, ponižování či vydírání. Ohrožují je i nebezpečné obsahy, například návody k sebepoškozování či rizikovému chování, brutální záběry, ubližování, ale také snadná dostupnost pornografie a jiné dětskému věku neadekvátní obsahy. Dopady na vývoj dětí a jejich psychický stav mohou být skutečně závažné,“ říká Zora Dušková, ředitelka DKC.

U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu, který připadá na úterý 6. 2. 2024, proto připomínáme nutnost prevence a ochrany dětí před nástrahami v on-line prostoru a vyzýváme rodiče, aby nepodceňovali rizika, kterým mohou být jejich děti v kyberprostoru i opakovaně vystavované. Včasná prevence chrání vaše děti.

Pro zvýšení ochrany dětí v kyberprostoru jsme v Dětském krizovém centru vytvořili:

  • Preventivní komiksové příběhy
  • Omalovánky Rizika kyberprostoru pro nejmladší děti ve věku 3 – 7 let
  • Brožuru Rizika kyberprostoru – průvodce pro děti, rodiče a pedagogy
  • Desatero bezpečného internetu pro děti
  • Desatero bezpečného internetu pro rodiče

V nejbližší době pro vás chystáme:

  • Digitální práva dětí v online prostředí

Preventivní a edukativní materiály Dětského krizové centra najdete na https://www.ditekrize.cz/prevence; https://www.bezpecnyinternet.cz.

__________________________________________________________________

PhDr. Zora DUŠKOVÁ je klinická psycholožka a ředitelka Dětského krizového centra. Věnuje se zejména problematice traumatizovaných, týraných, zneužívaných a ohrožených dětí, krizovým situacím v rodinách nebo psychoterapii traumatu.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM působí již 32 let jako nestátní nezisková organizace specializovaná zejména na odbornou pomoc dětem týraným, sexuálně zneužívaným, jinak ohroženým nebo traumatizovaným. Zaměřuje se také na ohrožení dětí v kyberprostoru.

Za 32 let přijalo DKC do ambulantní péče přes 8 000 ohrožených dětí a jejich rodin. V roce 2023 poskytlo DKC celkem 12 330 konzultací ohroženým dětem a jejich rodičům.

Linka důvěry DKC působí v nonstop provozu od roku 1996, za 27 let své existence přijala více než 80 000 kontaktů. V roce 2023 Linka důvěry přijala 4 524 krizových kontaktů.  

 

Kontakt pro média:

PhDr. Jana Renner, manažerka fundraisingu a komunikace
Tel.: 774 728 894; email: renner@ditekrize.cz

www.ditekrize.cz

[1] Projekt Safer Internet CZ