Přijímačky: průvodce pro rodiče

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás další článek, a to s velmi aktuálním tématem – příjímacích zkoušek.

Období přijímacích zkoušek je velmi náročné nejen pro samotné děti, které přijímací zkoušky čekají, ale také pro jejich rodiče, kteří si mnohdy mnohem více uvědomují, o jak důležitý okamžik v životě jejich dítěte jde a přirozeně si přejí pro své dítě to nejlepší. Mnozí rodiče hledají cesty, jak svým dětem s přijímacími zkouškami co nejvíce pomoci. Vedle samotné vědomostní přípravy a osvojování si strategií, jak testy zvládnout, je důležité nezapomínat na psychické zdraví a pohodu dětí. Dobře zvládnutá příprava a psychická stabilita dítěte může hrát velmi důležitou roli i v samotném výkonu při přijímací zkoušce. Toto období je také příležitostí, kdy máte možnost s vaším dítětem řešit společné téma, poskytnout mu potřebnou oporu a dítě nyní také více vnímá vás, vaše nároky a vaše plány, které se ho týkají. Je to citlivé období, které může napomoci budování a prohlubování vašeho vzájemnému vztahu, pokud na individuální potřeby vašeho dítěte budete dobře reagovat.

Jako rodiče víte, že se vaše dítě nachází na důležité křižovatce ve svém životě. Možná jste již vytyčili pro své dítě tu ideální cestu a velmi si přejete, aby se vašemu dítěti přijímací zkoušky podařily a mohlo tak nastoupit na školu, u které věříte, že dá vašemu dítěti kvalitní vzdělání a dobré vyhlídky do budoucna. Vaše přání a očekávání jsou zcela přirozené, protože chcete pro své dítě to nejlepší a jste připraveni dítě podpořit na jeho cestě k dosažení úspěchu. Přesto je důležité si uvědomit, že přijímací zkoušky jsou pouze jednou z mnoha etap ve vzdělávacím procesu vašeho dítěte a že jeho štěstí a úspěch v budoucím životě nelze zcela spojit pouze s výsledky těchto zkoušek. Současný rychle se měnící svět nabízí řadu nově vznikajících profesí a možností, a tak jde v tuto chvíli spíše než vybrat budoucí profesi dítěte o nasměrování do oblasti, která bude perspektivní (to ale dětem často ještě nepřipadá relevantní), a zároveň ho bude naplňovat. Je totiž velmi těžké studovat školu, pokud dítě obsah učiva nebaví.

V tomto článku se zaměříme na to, jak s dětmi dobře pracovat po psychické stránce a jak společně projít přípravou na přijímací zkoušky a podpořit děti v den zkoušky.

K procesu přípravy na příjímací zkoušky
Naplánujte společně proces přípravy. Vysvětlete svému dítěti, jak budou vypadat následující měsíce. Jaké jsou různé způsoby, jak lze zvýšit šance na přijetí (např. trénink cvičných testů, zkouška na nečisto, doučování) a nechte dítě, aby se k procesu přípravy samo vyjádřilo. Zeptejte se dítěte, jakou pomoc by od vás potřebovalo. Pokud neví, nabídněte možnosti. Vysvětlete dítěti, že je třeba přípravu rozložit do delšího časového období, aby zatížení mohlo být pozvolné. Společný plán můžete zakreslit i na papír a vyvěsit si ho v domácnosti. Čím více se vám podaří naslouchat vašemu dítěti a plán sestavit v závislosti na jeho potřebách, tím je vyšší šance, že plán obstojí i v náročnějších chvílích, kdy chuť do učení bude slábnout. Pokud uznáte za vhodné, můžete s dítětem naplánovat i závěrečnou odměnu. Odměna by však neměla být závislá na výsledku (zda dítě uspělo či nikoliv), ale právě na plnění plánu. Oceňována by měla být snaha a schopnost systematicky pracovat a připravovat se. Schopnost systematicky se připravovat na výkon je totiž důležitou kompetencí, kterou vaše dítě v životě ještě mnohokrát využije.

Samotné trénování zkušebních testů je naprosto klíčové. Děti si natrénují typy jednotlivých úloh, navyknou si na konkrétní způsoby uvažování a vyzkouší si samotný test tolikrát, že zkouška „na ostro“ bude pro ně jen dalším testem v řadě. Je důležité s dětmi probírat i různé strategie, jak test zvládnout. Zda je výhodné otázku přeskočit, jak si rozvrhnout čas, jak postupovat, ale i jak rozpoznat, že s konkrétní úlohou již člověk strávil mnoho času a je třeba jít dále. Dítě může také absolvovat přípravné kurzy, ať už formou doučování, nebo třeba i sledováním výukových videí. Zkuste s dítětem různé učební strategie. Osvojování si schopnosti učit se sám je velmi důležitou kompetencí ve vzdělávání. Je skvělé, když dítě dojde k poznání, že je schopno se samo učit, pokud bude učení věnovat potřebnou pozornost. Vyzkoušejte s dětmi různé metody učení – učení ve dvou, hovory o tématech, učení se společně – lze např. spojit děti (které se také připravují) do skupiny, pozvat je k vám domů, učit se spolu. Také může pomoci vytváření přehledů učiva, které následně můžete vylepit po bytě. Dále se lze například učit pomocí kartiček, tzv. flash cards či vyhledat a zhlédnout různá výuková videa.

Dobrý studijní plán však také obsahuje plán na kvalitní odpočinek. Tady hodně záleží na tom, co vašemu dítěti vyhovuje. Půjde s vámi rádo na výlet? Pomůže mu zasportovat si? Nebo naopak si rádo poleží v posteli? Pomůže poslech písniček? Nebo třeba malování, psaní či jiná forma uvolnění? Přizpůsobte plán svému dítěti. Nezapomínejte také, že sice řada dětí chce relaxovat u mobilních telefonů, používání telefonu je však velmi kognitivně náročná činnost, a proto není pro odpočinek vhodný. Telefon bude možná silnou odměnou, není však vhodné střídat chvíle intenzivního vypětí při učení se soustředěním se na obrazovku telefonu. Vašemu dítěti také mohou prospět různé relaxační techniky založené na hlubokém dýchání anebo třeba zatínání a uvolňování svalů (např. sevření a uvolnění pěstí) nebo techniky založené na hledání pevné opory (pevný sed, opření zad, stisknutí předloktí dlaní druhé ruky).

Pokud sami jako rodiče cítíte, že se nacházíte ve velkém stresu, zkuste své obavy na své děti nepřenášet. Poskytněte jim podporu, která je ve vašich silách, ale pamatujte, že část úspěchu je vždy dílem náhody. Nelze mít zcela pod kontrolou celou situaci. Pokud pochybujete o svém dítěti, zda se mu přijímací zkouška podaří, je v pořádku takové myšlenky mít, avšak dítěti je nesdělujte. A to ani v případě, že se vaše obavy naplní. Vaše dítě se snažilo a za snahu si zaslouží ocenění.

Podpora v den zkoušky
Doporučujeme si předem dobře naplánovat cestu na místo zkoušek a pokud myslíte, že by to vašemu dítěti mohlo pomoci, vyzkoušet si trasu s dostatečným předstihem, abyste se vyhnuli možným stresujícím situacím spojeným s dopravou. Můžete s dítětem předem probrat, co si vezme s sebou (např. jídlo a pití či talisman pro štěstí), jaké potřeby vaše dítě má a co mu pomůže zvládnout stres před zkouškou (např. bonbón, dechové cvičení, podpora rodiče). Pamatujte také na to, že každé dítě má své individuální potřeby a preference, co se týče podpory během zkoušky. Někdo může preferovat doprovod a povzbuzení, zatímco jiný bude chtít být sám a soustředit se na to, co ho čeká. Je proto důležité respektovat individualitu dítěte a poskytnout mu podporu, kterou právě potřebuje.

Po zkoušce
Po skončení zkoušky je vhodné dítěti dát najevo, že na něho jste pyšní a že jej máte rádi, bez ohledu na výsledek zkoušky. Jistě můžete dítě vzít do cukrárny či odměnit jiným zážitkem, a to bez ohledu na to, jak výsledek zkoušky dopadne. Nechte také dítě ventilovat své emoce – mělo strach? Jak se mu pracovalo? Jaké úlohy ho zaskočily? Co naopak šlo skvěle? Z čeho má dítě dobrý pocit? Nespokojte se s jednoduchými odpověďmi a popovídejte si s dítětem o tom, co se dělo a jak to prožívalo.
Po úspěšném absolvování přijímacího řízení je klíčové s dětmi oslavit jejich úspěch a zároveň jim ukázat, jak moc si vážíte jejich úsilí. Oslava by měla být příležitostí k tomu, aby se dítě cítilo oceněno a motivováno k dalšímu úsilí. Je důležité zdůraznit, že dítě ví, že když se bude snažit a vytrvale pracovat, má potenciál dosáhnout svých cílů. Podpořte ho a dejte mu najevo, že jeho úspěch je důležitý a že jste hrdí na to, že dítě úspěchu dosáhlo. Vaše slova ocenění mohou být důležitým stavebním kamenem v budování sebehodnoty u vašeho dítěte.

Když se to nepovede …
I když svému dítěti z celého srdce přejete úspěch, může se stát, že výsledek přijímací zkoušky nebude příznivý. Velmi pomáhá pro vyrovnávání se s neúspěchem, pokud si dopředu promyslíte možné alternativy. A ideálně takové alternativy, které jsou v nějakém smyslu také zajímavým řešením.

Dítěti je důležité ukázat, že ať už dopadne zkouška jakkoliv, bude mít možnost najít to dobré v každé situaci a vyrovnat se s tím. Vaše podpora a uznání jsou pro něj klíčové. Nakonec, dítě se snažilo a chtělo vás potěšit. Mějte na paměti, že jeho úsilí by mělo být ceněno, ať už jsou výsledky jakékoliv. Podpořte ho a dejte mu najevo svou lásku a hrdost na to, že se pokusilo. Pokud dítě stále trvá na výběru své vysněné školy, lze přijímací řízení zkusit o rok později znovu.