Dětské krizové centrum vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu

 

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V OTEVŘENÉM ZADÁVÁCÍM ŘÍZENÍ

 

 

Předmět plnění:

Realizace celorepublikové kampaně s názvem Práva dětí v kyberprostoru na sociálních sítích  v roce 2024

 

Délka kampaně: 2 týdny (10.5. – 25.5.2024)

 

Podmínky:

 

Každá fyzická či právnická osoba podává jen 1 nabídku.

Veškeré náklady spojené s přihlášením se do výběrového řízení hradí uchazeč.

Zkušenost s kampaněmi cílenými na věkovou skupinu dětí.

Dosah na věkovou skupinu 13 – 18 let, genderová vyváženost, bez regionálního omezení.

 

Doložení reportu s přehledem efektivity kampaně, počtem oslovených dětí, počtem zobrazení, počtem prokliků a fotodokumentace kampaně – náhledy bannerů.

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Řádně vyplněná přihláška v českém jazyce

Cenová kalkulace

Kvalifikovaný odhad dosahu

Přehled realizovaných kampaní

 

Platební podmínky:

Fakturace v Kč, splatnost do 14 dnů po dodání díla v plném rozsahu, nejsme plátci DPH.

 

Způsob doručení přihlášek:

Emailem na bendova@ditekrize.cz (do předmětu Výběrové řízení kampaně Digipráva)

Datovou schránkou cf9bc2a

Osobně v zalepené obálce označené slovy „Výběrové řízení kampaň Digipráva“ na adresu Cílkova 796/7, 142 00, Praha 4 (po předchozí telefonické domluvě na čísle 774 728 894)

 

Způsob hodnocení nabídek:

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek.

 

Kritéria hodnocení:

  • Zkušenost s realizací kampaní
  • Finanční náklady
  • Efektivita kampaně

 

Přihlášky lze podávat do 5.4.2024 do 20:00.

Vyhodnocení proběhne 10.4.2024.

 

Kontaktní osoba pro dotazy:

Ing. Denisa Bendová

bendova@ditekrize.cz

tel: 744 728 894

po, st: 8:00 – 14:00

út, čt: 10:00 – 16:00

Celá nabídka musí být předložena v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení. Originál nabídky musí být podepsán osobou uchazeče (vlastnoruční podpis, nebo certifikovaný digitální podpis).

Zadavatel doporučuje chronologické očíslování všech listů nabídky.

 

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Předmět plnění:

Realizace celorepublikové kampaně s názvem Práva dětí v kyberprostoru na sociálních sítích v roce 2024

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Řádně vyplněná přihláška v českém jazyce

Cenová kalkulace

Kvalifikovaný odhad dosahu

Přehled realizovaných kampaní

 

ZADAVATEL: Dětské krizové centrum, z. ú.

 

UCHAZEČ:

Označení obchodní firmy nebo jméno uchazeče:

IČO:

Kontaktní adresa:

Telefon:

Email:

Datová schránka:

 

Přihláškou do výběrového řízení uděluje zájemce (uchazeč) Dětskému krizovému centru, z.ú., souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve smyslu obecného právního předpisu ochrany osobních údajů, tzn. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Datum:

Jméno a podpis:

 

Datum zveřejnění 25.3.2024