Přispějte na nové prostory DKC!

Vaše pomoc umožní našim klientům vyjít ven z pekla týrání a zneužívání…
Zároveň pomůžete zmírnit následky těžkých traumat.
Podpořte vybudování bezpečného zázemí DKC a pomáhejte ohroženým dětem spolu s námi!