Děkujeme našim partnerům a dárcům! Bez jejich podpory bychom naše služby nebyli schopni provozovat.

Aktivity Dětského krizového centra jsou hrazeny částečně z veřejných grantů a dotací, částečně ze soukromých darů. Naše služby poskytujeme dětem i jejich rodinám zdarma! Podrobné informace o financování DKC si můžete přečíst ve Výroční zprávě

Naši činnost pravidelně podporují

 

DKC je také financováno z OPZ, projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774-17031

Velmi děkujeme Nadaci Jistota Komerční banky a Nadaci Sirius, které v rámci svých dlouhodobých projektů podporují Dětské krizové centrum významnými částkami.