Děkujeme našim partnerům a dárcům! Bez jejich podpory bychom naše služby nebyli schopni provozovat.

Aktivity Dětského krizového centra jsou hrazeny částečně z veřejných grantů a dotací, částečně ze soukromých darů. Naše služby poskytujeme dětem i jejich rodinám zdarma! Podrobné informace o financování DKC si můžete přečíst ve Výroční zprávě

Hlavní partneři

 

Partneři

 
                                            

Naše služby jsou finančně podpořeny z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/15_005/0014160″ a z OPZ, projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774-17031. Cílem projektu je zajistit rozvoj efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.