Ve spolupráci se sdružením CZ.NIC se Dětské krizové centrum (DKC) podílí na realizaci evropského projektu Safer internet centrum ČR (SIC CZ).

Safer Internet Centrum: www.bezpecnyinternet.cz

Safer internet centrum ČR je sdílenou aktivitou čtyř organizací, které se rozhodly nasměrovat své znalosti, dovednosti a zkušenosti ve prospěch bezpečnějšího internetu pro děti a mládež. Dětské krizové centrum se stalo od července 2022 partnerem českého Safer Internet Centra, jehož aktivity koordinuje od roku 2019 sdružení CZ.NIC. Dalšími projektovými partnery jsou Linka bezpečíJeden svět na školách (JSNS, vzdělávací program organizace Člověk v tísni).

Společná práce projektových partnerů se opírá o tři pilíře:

  1. prevence
  2. helplinky (nonstop Linka důvěry DKC a Linka Bezpečí)
  3. hotlinka pro hlášení nezákonného digitálního obsahu

V oblasti prevence se soustřeďujeme na aktivity, které šíří povědomí o bezpečnosti na internetu a upozorňují děti, rodiče, učitele nebo vychovatele na rizika kyberprostoru.

DKC spolu s dalšími partnery působí preventivně, edukativně a svou pomoc cílí na cílové skupiny dětí i dospělých ohrožených v kyberprostoru.

Dětské krizové centrum poskytuje ambulantní krizovou pomoc i distanční krizové služby prostřednictvím Linky důvěry, a to zejména dětem ohroženým syndromem CAN a dětem ohroženým v kyberprostoru. „Poslední roky zaznamenáváme zvýšené riziko ohrožení dětí v online prostředí. Těší nás proto, že jsme součástí evropského projektu[1], který podporuje provoz a rozvoj DKC, a můžeme tak pomáhat dětem i rodičům, kteří čelí problémům spojeným s kyberprostorem,“ říká Helena Juklová, vedoucí Linky důvěry DKC. Na Lince důvěry DKC bylo od zahájení projektu SIC přijato více než 200 hovorů spojených s riziky kyberprostoru, ambulantní krizovou pomoc vyhledalo 90 dětí ohrožených v kyberprostoru.

„S rostoucím vlivem on-line prostředí narůstají také rizika, kterým jsou děti vystavené. Praxe DKC potvrzuje, že do on-line prostoru vstupují čím dál mladší děti. Děti v on-line prostoru zažívají kyberšikanu, sexuální útoky, ponižování či vydírání. Ohrožuje je i nebezpečný obsah, například návody k sebepoškozování či rizikovému chování, brutální záběry, fyzické i psychické ubližování nebo také snadná dostupnost pornografie. Dopady na vývoj dětí a jejich psychiku mohou být závažné,“ říká Zora Dušková, ředitelka DKC.

Projekt Safer internet centrum ČR je zaměřen na děti a dospívající s cílem zvýšit bezpečnost dětí v kyberprostoru a podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií.

Dětské krizové centrum poskytuje krizovou pomoc dětem a dospívajícím, a to mj. v oblasti on-line bezpečnosti. Krizovou pomoc poskytuje nonstop Linka důvěry DKC, která má celorepublikovou působnost, a také ambulance DKC v Praze.

Mediální výstupy:

Preventivní materiály:

Preventivní činnost – Dětské krizové centrum (ditekrize.cz)

Pomáháme dětem – Dětské krizové centrum (ditekrize.cz)

Prostřednictvím služeb, které poskytují Linka bezpečí a DKC, pomáhá SIC CZ dětem a dospívajícím k překonání náročných životních situací, do kterých se dostali ve spojitosti s on-line riziky (kyberšikana, sexting, kybergrooming a další). Tyto služby jsou dostupné bezplatně pro děti i dospělé z celé České republiky na telefonu, chatu a přes e-mail.

Díky ambulantní péči Dětského krizového centra pomáhá SIC CZ dětem v případech, kdy se staly obětmi trestných činů v online prostředí. Operátoři hotlinky STOPonline.cz vyhodnocují hlášení a na základě toho zajišťují ilegální obsah na internetu, mezi jinými se sexuálně implicitním obsahem zachycujícím děti a mládež.

Působení SIC CZ má mezinárodní přesah. Jsme součástí sítí Insafe a INHOPE, které sdružují Safer Internet Centra a hotlinky v Evropě i ve světě. Za Českou republiku SIC CZ prezentuje vývoj a trendy v tématech on-line bezpečnosti v zahraničí a je oficiálním partnerem Evropské komise pro témata bezpečnějšího internetu.

Aktivity Safer Internet Centra ČR jsou spolufinancované ze zdrojů Evropské komise, konkrétně z programu Digital Europe.