Ve spolupráci se sdružením CZ.NIC se Dětské krizové centrum podílí na realizaci evropského projektu Safer internet centrum.

Projekt Safer internet centrum je zaměřen na děti a dospívající s cílem zvýšit bezpečnost dětí v kyberprostoru a podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií.

Dětské krizové centrum jako jeden z projektových partnerů poskytuje krizovou pomoc dětem a dospívajícím, a to mj. v oblasti on-line bezpečnosti a mediální gramotnosti. Krizovou pomoc poskytuje nonstop Linka důvěry Dětského krizového centra, která má celorepublikovou působnost, a ambulance Dětského krizového centra.