Jubilejní 20. Safer Internet Day 2023 a aktivity DKC

Dětské krizové centrum pokračuje v aktivitách věnujících se prevenci a vzdělávání v tématech bezpečnějšího internetu. Na úterý 7. února 2023 připadá jubilejní 20. Den bezpečnějšího internetu.

Díky zapojení do projektu Safer Internet Centrum a spolupráci s respektovanými partnery, kterými jsou Sdružení CZ.NIC, Jeden svět na školách (Člověk v tísni) a Linka bezpečí efektivně působíme v oblasti digitálních práv dětí, krizové intervence a specializované pomoci sexuálně zneužitým dětem a sekundárně také v oblasti mediálního vzdělávání.

Cílem Safer internet centra je vytvářet, koordinovat a komunikovat aktivity zaměřené na zlepšování online bezpečnosti dětí a mládeže v České republice. Safer Internet Centrum ČR provozuje od roku 2019 sdružení CZ.NIC, správce české národní domény.

Díky projektu Safer Internet Centrum letos v DKC vznikne hned několik preventivních materiálů pro děti:

V rámci možností chceme v závěru letošního roku realizovat také preventivní spot na téma rizika kyberprostoru.

A proč to všechno děláme?

Protože naše statistiky péče o ohrožené děti (a především o děti sexuálně zneužívané) stále zaznamenávají rostoucí trend.

“Počet zneužívaných dětí v čase roste,” vysvětluje Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra a klinická psycholožka, a pokračuje: “Nástup internetu zapříčinil nové formy zneužívání dětí. Snadná možnost navázat kontakt prostřednictvím sociálních sítí pod falešnou identitou usnadňuje možnost vylákat dítě na schůzku a tam jej sexuálně atakovat.”

Naším cílem je poskytovat odbornou péči dětem a mladistvým, kteří byli zneužiti a stali se obětí trestného činu.

V ČR přibývá případů sexuálního zneužívání dětí, kdy děti potkají útočníka na sociálních sítích. Děti se v ambulanci svěřují, že byly na internetu vystaveny sledování nevhodného obsahu, nuceny ke sdílení intimních fotografií, opakovanému vydírání, lákání na schůzku a zneužití,“ vysvětluje Zora Dušková.

Ambulance DKC je nedílnou a důležitou součástí komplexní pomoci dětem ohroženým online prostředím. Ambulantní péče pomáhá dětem zpracovat traumatickou událost tak, aby se mohly integrovat zpět do běžného života bez trvalých psychických následků a neztratily důvěru v běžný svět, ale také ve svět virtuální, který k jejich životu patří. Seznamuje děti s jejich právy, která mají v běžném i v digitálním světě.

Chcete oslavit jubilejní 20. ročník Dne bezpečnějšího internetu společně s námi a nevíte, jak na to?

Tipy najdete ve zbrusu nové příručce, která vzešla z iniciativy Sdružení CZ.NIC a Policie České republiky: Prirucka_SID2023.pdf (nic.cz)

Autorům příručky patří velký dík!

Stahujte příručku, sledujte naše aktivity a inspirujte se, jak společně (vy)tvořit bezpečnější internet.

Děkujeme, že vám není lhostejná bezpečnost dětí v kyberprostoru!
—————————————————————————–
DKC provozuje nonstop Linku důvěry, poskytuje registrované sociální služby, krizovou pomoc, následnou odbornou péči a právní poradnu. Klienti mohou volat, chatovat, skypovat nebo přijít osobně. Pomoc poskytuje DKC také obětem trestných činů, pomáhá traumatizovaným dětem, obětem šikany nebo dětem v závažných životních situacích (rozvrat rodiny, rozvodové spory, domácí násilí, úmrtí v rodině…). Podrobné informace najdete na webu www.ditekrize.cz.

Za 30 let pomohlo Dětské krizové centrum více než 7 700 ohrožených dětí.
Působnost DKC je celorepubliková, odborné služby jsou bezplatné.

Linka důvěry na číslech 241 484 149 a 777 715 215 je k dispozici nonstop. Od roku 1996 přijala již více než 76 000 krizových kontaktů. Nonstop od roku 2017 funguje také linka pro rizika kyberprostoru 778 510 510. K dalším distančním službám DKC patří internetové poradenství problem@ditekrize.cz, online krizový chat a Skype hovory.

V roce 2022 jsme do ambulantní péče přijali celkem 509 ohrožených dětí. Z nich bylo 60 předškolního věku (mladších 6i let). V roce 2022 jsme poskytli celkem 11 653 konzultací ohroženým dětem a jejich rodinám (rodičům, pěstounům či jiným pečujícím osobám). Linka důvěry přijala téměř 3 800 kontaktů.

PhDr. ZORA DUŠKOVÁ je klinická psycholožka a ředitelka Dětského krizového centra. Věnuje se zejména problematice traumatizovaných, týraných, zneužívaných a ohrožených dětí, krizovým situacím v rodinách nebo psychoterapii traumatu.

 

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE CHRÁNIT OHROŽENÉ DĚTI!
Organizace nově sídlí na adrese Cílkova 796/7, 142 00 Praha 4 – Kamýk.
Světlo pro Dětské krizové centrum | Darujme.cz – https://www.darujme.cz/projekt/1207488

 

Kontakt:

Jana Renner 

Fundraising, PR a média

Dětské krizové centrum

tel.: 774 728 894

e-mail: renner@ditekrize.cz