PRÁVO NA ZDRAVÍ

  • Zdraví je jedna z našich nejcennějších životních hodnot, o kterou je potřeba pečovat a nebrat ji jako samozřejmost.
  • Zdraví znamená především mít zdravé tělo bez nemoci, být v duševní pohodě a mít dobré mezilidské vztahy.
  • Zdraví je potřeba ochraňovat. Chránit zdraví můžeš a máš ty sám, stejně jako tvoji rodiče a celá společnost.
  • Svoje zdraví ovlivňuješ i tím, co jíš, zda sportuješ, kvalitou svého spánku, celým svým životním stylem, ale také tím, zda se rozhodneš například nekouřit, nepít alkohol a nakolik se chráníš před nemocemi či úrazy aj.
  • Máš právo na zdravotní péči, na informace o svém zdravotním stavu i právo spolurozhodovat o svém zdraví i zdravotní péči.