Sexuální experimentování – téma k zamyšlení pro rodiče

Během letošního roku chceme pro vás – klienty a čtenáře našeho webu – vytvořit cyklus krátkých článků s různými tématy. Některé články budou určeny dětem, jiné rodičům a některé mohou vás oslovit všechny, kdo sledujete naše Aktuality.

Náš nový cyklus startujeme prvním tématem, a to sexuálním experimentováním.

1.

Do Dětského krizového centra přichází mj. děti, které se staly iniciátory či účastníky sexuálního experimentování*. Spouštěče sexuálního experimentování mohou být různé, velmi často se však setkáváme s tím, že v pozadí tohoto chování stojí zkušenost se sledováním pornografie.

Dětská zvědavost ohledně sexuality je přirozený jev. Vlivem pornografie však sexuální experimentování nezřídka nabývá podoby, která děti poškozuje. U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu jsme poukázali na fakt, že do kontaktu s pornografií se dnes některé děti dostávají prostřednictvím internetu již ve velmi nízkém věku.

Co můžeme pro své děti udělat, abychom snížili riziko negativního dopadu pornografie na jejich psychosexuální vývoj? Zásadní je zejména edukace v oblasti intimity, která by měla být běžnou součástí výchovy dětí v rodině již od raného věku. Tomuto tématu se dnes věnuje celá řada publikací, článků i podcastů, ve kterých můžete získat inspiraci.

Srozumitelný a návodný je například rozhovor Moniky Mudranincové s psychoterapeutem Martinem Zikmundem v podcastu 13 hříchů rodičovství (8. epizoda – „Vaše dítě a sex“: https://www.marianne.cz/archiv/13-hrichu-rodicovstvi). Za užitečné považujeme také sledování aktivit mladších dětí na internetu, například s pomocí rodičovské kontroly.

13 hříchů rodičovství (marianne.cz)

Pokud jste zaznamenali sexuální experimentování u svého dítěte, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás!

                                                                              tým pracovníků Dětského krizového centra

 

* Za sexuální experimentování považujeme sexuální a erotické aktivity se sebou samým či mezi dětmi mladšími 15ti let. Za iniciátora označujeme dítě, které dalo podnět k sexuálnímu experimentování jako první. Účastníkem myslíme to dítě, které bylo k sexuálnímu experimentování vyzývané.

(zdroj: Sexuální experimentování dětí – brožura pro děti, rodiče, odborníky; DKC 2018)