Entries by Jana Renner

Dětské krizové centrum najdete na Praze 12

Praha, 22. září 2022 Dětské krizové centrum (DKC) již 30 let poskytuje odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám. V květnu letošního roku byla organizace nucena se stěhovat, protože v původních prostorech dostala výpověď z nájmu. Pomocnou ruku v této situaci podala městská část Praha 12 a pronajala DKC prostory v ulici Cílkova. Po nutných úpravách prostoru funguje zařízení […]

Dětské krizové centrum už 30 let pomáhá zneužívaným, týraným a zanedbávaným dětem

Praha, 15. září 2022 30 let poskytuje Dětské krizové centrum odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám: dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným a traumatizovaným. Linka důvěry Dětského krizového centra je k dispozici 24 hodin denně/7 dní v týdnu. Od roku 2017 funguje nonstop telefonní linka pro rizika kyberprostoru.   Dětské krizové centrum (DKC) je jediné zařízení v České republice […]

Provozní doba DKC od 1. 9. 2022

Od 1. 9. 2022 je platná následující provozní doba Dětského krizového centra: AMBULANCE pondělí       8:00 – 16:00 úterý, středa a čtvrtek           8:00 – 18:00 pátek           8:00 – 14:00   Od 1. 9. 2022 je služba jednorázové OKAMŽITÉ KRIZOVÉ POMOCI  k dispozici v těchto dnech: úterý, středa a čtvrtek           16:00 – 18:00 Jednorázová služba okamžité […]

PRÁVO NA VOLNÝ ČAS A HRU

Volný čas, čas na hraní, zájmy a kamarádské vztahy je velmi důležitý pro tvůj všestranný rozvoj. Právo na volný čas a hru znamená, že… máš právo na podporu ve svém všestranném rozvoji ze strany rodičů, školy, zájmových a sportovních organizací. máš právo mít čas i na zábavu, hru, kamarády, sport a zájmy. Jak naložíš se […]

PRÁVO NA ŽIVOT

Právo na život znamená, že… od svého narození máš za všech okolností právo na ochranu svého života a na svůj rozvoj. v nejvyšší možné míře máš právo na ochranu svého života a svůj rozvoj i za všech mimořádných okolností, jakými může být například válečný konflikt nebo přírodní katastrofa. chránit tvůj život je povinností především tvých […]

Provozní doba DKC během prázdnin

S koncem školního roku bychom vás rádi informovali, že v měsíci červenci a srpnu 2022 dochází k omezení pracovní doby AMBULANTNÍCH služeb Dětského krizového centra. Provozní doba se na období letních prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2022) mění takto: pondělí – čtvrtek   8:00 – 16:00 pátek   8:00 – 14:00   Služba jednorázové OKAMŽITÉ KRIZOVÉ POMOCI bude v červenci […]

O prázdninách hrozí dětem úrazy, obtěžování i zneužití

Dětské krizové centrum (DKC) se začátkem prázdnin upozorňuje na rizika, která během letních měsíců hrozí dětem. Dva měsíce bez školních povinností, více volného času, nedostatečný dohled dospělých nebo podcenění rizik patří k nejčastějším příčinám vzniku situací, které vedou k ohrožení dětí. Předcházejte úrazům! Mezi častá poranění dětí během prázdnin patří poranění hlavy a páteře. Mnohým úrazům […]

DKC na nové adrese na Den dětí

Všem dětem přejeme krásný Den dětí! S přáním, ať všechny děti mají možnost žít a vyrůstat v míru a v zázemí fungujících rodin…! Od 1. 6. 2022 nás najdete na nové adrese: Cílkova 796/7, Praha 12 – Kamýk https://1url.cz/@Cilkova7_Praha12 50.0145161N, 14.4437172E K Mezinárodnímu dni dětí letos nadělujeme nové prostory, kde budujeme zázemí pro klienty, novou ambulanci a prostory pro okamžitou […]

PRÁVO NA VZDĚLÁNÍ

Škola je místem nejen pro vzdělávání, ale také pro rozvoj vztahů a kamarádství. Právo na vzdělání znamená, že… máš právo učit se a vzdělávat, a to od předškolního vzdělávání až po vysokoškolské. nikdo ti nesmí bránit chodit do školy. máš právo na plnou podporu rodičů či jiných pečujících osob v pravidelné školní docházce a spolupráci rodiny […]

Šikana obchází i kyberprostorem!

Šikanu si většinou spojujeme s prostředím školy. Děti se ale se šikanou mohou potýkat ve světě reálném i v tom virtuálním. Šikana se totiž čím dál tím víc zabydluje v kyberprostoru. Co je to kyberšikana? Jak ji můžeme řešit? A jak děti na setkání s ní připravit? O tom všem pro Podcast Šance Dětem hovoří […]

DKC zblízka: leden – duben MMXXII

Do roku 2022 jsme vstoupili s nadějí v brzký konec pandemie nemoci COVID-19. Toto přání se (téměř) plní, zatímco svět v únoru vstoupil do nové krize. Válečná agrese na Ukrajině poznamenává psychiku dětí. Významnou roli opět hraje kyberprostor, drastické záběry a nevhodný obsah, kterému jsou děti vystaveny. Válka se v televizi prolamuje dokonce i do vysílacího času, […]

Jakých chyb se vyvarovat při výchově dospívajících dětí?

Jak mladého člověka formuje a nebo mění prostředí, kde se cítí být pod tlakem, ve stresu? Je pravda, že mladí, kteří prožili v dospívání hodně zátěžových situací, jsou v dospělosti rozhodnější? A co když mladý člověk stres a tlak nezvládá, jak mu může pomoci okolí? Radí Zora Dušková, ředitelka DKC: Jaké chyby při výchově dospívajících nedělat? […]