Entries by Jana Renner

Šikana obchází i kyberprostorem!

Šikanu si většinou spojujeme s prostředím školy. Děti se ale se šikanou mohou potýkat ve světě reálném i v tom virtuálním. Šikana se totiž čím dál tím víc zabydluje v kyberprostoru. Co je to kyberšikana? Jak ji můžeme řešit? A jak děti na setkání s ní připravit? O tom všem pro Podcast Šance Dětem hovoří […]

DKC zblízka: leden – duben MMXXII

Do roku 2022 jsme vstoupili s nadějí v brzký konec pandemie nemoci COVID-19. Toto přání se (téměř) plní, zatímco svět v únoru vstoupil do nové krize. Válečná agrese na Ukrajině poznamenává psychiku dětí. Významnou roli opět hraje kyberprostor, drastické záběry a nevhodný obsah, kterému jsou děti vystaveny. Válka se v televizi prolamuje dokonce i do vysílacího času, […]

Jakých chyb se vyvarovat při výchově dospívajících dětí?

Jak mladého člověka formuje a nebo mění prostředí, kde se cítí být pod tlakem, ve stresu? Je pravda, že mladí, kteří prožili v dospívání hodně zátěžových situací, jsou v dospělosti rozhodnější? A co když mladý člověk stres a tlak nezvládá, jak mu může pomoci okolí? Radí Zora Dušková, ředitelka DKC: Jaké chyby při výchově dospívajících nedělat? […]

PRÁVO NA OCHRANU PŘED NÁSILÍM

Právo na ochranu před násilím znamená, že… Máš právo na život bez násilí. Máš právo na ochranu před jakýmkoliv násilím – tělesným, duševním, citovým či sexuálním. Máš právo na ochranu před týráním, zanedbáváním, špatným zacházením, urážením, ponižováním, výsměchem, šikanou, násilím na internetu, domácím násilím a jinými formami násilí. Máš právo na ochranu před jakýmkoliv násilím […]

Stěhujeme se!

Vážení uživatelé služeb Dětského krizového centra, rádi bychom Vám sdělili, že za pár týdnů nás čeká stěhování. Očekáváme, že během května 2022 změníme adresu, kde budeme i nadále a v plném rozsahu poskytovat naše služby – krizovou pomoc a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Naše nové působiště bude na Praze 12 (na rozhraní městské […]

Válka na Ukrajině – informace pro děti

Válka, válečný konflikt, oběti války, jaderná válka, chemické zbraně, smrt, humanitární pomoc Ukrajině – to jsou slova, která v poslední době často slýcháš. Některým slovům možná zcela nerozumíš, možná je slyšíš poprvé. Pokud si potřebuješ s někým popovídat o tom, co se s tebou děje, o tom, co prožíváš, o svých obavách, kontaktuj Linku důvěry […]

Válka na Ukrajině – informace pro rodiče

Téma války odehrávající se nedaleko České republiky se dotýká nás všech. Informace o válce se objevují každý den jak v médiích, tak i v rozhovorech s našimi blízkými. Na válku se dotazují také naše děti nebo vnoučata. S tématem války se setkávají děti ve školách v rámci odborných předmětů i v rámci vrstevnických kontaktů. Součástí […]

PRÁVO NA VLASTNÍ RODINU A NA OBA RODIČE

PRÁVO NA VLASTNÍ RODINU A NA OBA RODIČE ZNAMENÁ: • Největším darem pro celý tvůj život je pevné citové pouto s vlastní rodinou. • Po celou dobu svého dětství máš právo na život ve své rodině, na kontakt s oběma rodiči a sourozenci, na kontakt se širší rodinou (babička, dědeček, tety, strýcové, sestřenice, bratranci). • […]

PRÁVO NA VLASTNÍ NÁZOR

Právo na vlastní názor, znamená, že máš právo říkat, co si skutečně myslíš, a právo, aby tvůj názor byl slyšet. A také… Vyjádřit názor to je tvoje právo, ale není to tvoje povinnost. To znamená, že pokud se tak rozhodneš, máš také právo nesdělit svůj názor. K dobrému rozhodnutí potřebuješ mít dobré a pravdivé informace. Máš právo […]

Proč si děti ubližují?

Sebepoškozování jako téma poprvé výrazně rezonovalo kolem roku 2010. Tehdy se spojovalo s nástupem stylu EMO. V následující dekádě se debata o něm z veřejného prostoru spíše vytrácela. To se změnilo až nyní, kdy se mluví o nárůstu případů sebepoškozování v souvislosti s následky, které na dětech zanechává situace související s pandemií nemoci covid-19. O […]