Riziko číhá v dětském pokoji

K Mezinárodnímu dni dětí vydává Dětské krizové centrum preventivní a informativní OMALOVÁNKY na téma RIZIKA KYBERPROSTORU. Jde o nový preventivní materiál, který děti hravou formou informuje o nástrahách kyberprostoru.

OMALOVÁNKY ocení děti a jejich rodiny, mateřské školy (při práci s dětmi v předškolním věku), školní družiny nebo domy dětí a mládeže.

OMALOVÁNKY díky originálním ilustracím a edukačním textům seznámí děti s nástrahami internetu. Ty na děti číhají na sociálních sítích nebo v online komunikaci – na fórech a chatech. Omalovánky upozorňují také na nevhodný obsah, který dětem škodí, nepříznivě ovlivňuje jejich vývoj, děti neúměrně zatěžuje a mnohdy vede k rizikovému chování.

Dětské krizové centrum chce připomenout, že internet je dobrý sluha, ale tuze špatný pán. A že je třeba dbát na přiměřenou prevenci již od útlého věku dětí. Pro současnou generaci dětí je kyberprostor samozřejmostí, s níž žijí v těsném kontaktu od narození.

Dětí závislých na internetu je v současné době až 8 %. Závislostí jsou ohroženy i bezbranné děti předškolního věku, aniž by to bylo jejich vinou. Proto je nutné vnést témata o rizicích kyberprostoru zejména do rodin. Stále platí, že poučené dítě je ochráněné dítě. Prevence a téma rizik kyberprostoru se díky omalovánkám dostane také do volnočasových aktivit dětí.

“Nástup internetu zapříčinil nové formy zneužívání dětí. Snadná možnost navázat kontakt prostřednictvím sociálních sítí pod falešnou identitou usnadňuje možnost vylákat dítě na schůzku a tam jej sexuálně atakovat. V ČR přibývá případů sexuálního zneužívání dětí, kdy děti potkají útočníka na sociálních sítích. Děti se v ambulanci svěřují, že byly na internetu vystaveny sledování nevhodného obsahu, nuceny ke sdílení intimních fotografií, opakovanému vydírání, lákání na schůzku a zneužití,“ říká Zora Dušková, ředitelka DKC a klinická psycholožka.

Dětské krizové centrum společně s partnery (Sdružení CZ.NIC, Jeden svět na školách – Člověk v tísni a Linka bezpečí) spolupracuje na projektu Safer Internet Centrum. Efektivně působíme v oblasti digitálních práv dětí, krizové intervence, specializované pomoci sexuálně zneužitým dětem a sekundárně také v oblasti mediálního vzdělávání. Cílem projektu je zlepšování online bezpečnosti dětí a mládeže v ČR. Safer Internet Centrum ČR provozuje od roku 2019 sdružení CZ.NIC, správce české národní domény. bezpecnyinternet.cz

 

Jaká rizika kyberprostoru číhají přímo v dětském pokoji?

Kyberšikana: využívání audiovizuálních materiálů nebo sociálních sítí k ponižování, zesměšňování, urážení, vyhrožování, nucení k nesprávnému chování, které druhému ubližují.

Kybergrooming: využívání sociálních sítí k získávání důvěry dítěte a vybudování blízkého vztahu s dítětem se záměrem sexuálního či jiného zneužití. Pachatelé si mohou vytvářet falešné profily pod smyšlenou identitou.

Sexting: zprávy, texty, fotky, videa nebo hovory se sexuální tématikou; obtěžování dítěte.

Kyberstalking: nadměrně časté opakované kontaktování až pronásledování někoho přes mobil či sociální sítě.

Nevhodný obsah: informace, fotky, videa nebo zprávy, které svým zacílením neodpovídají dětskému věku (ukazují např. nepřijatelné chování a násilí, vedou děti k rizikovému chování a děti nadměrně emočně zatěžují), drastické záběry vyvolávající obavy a nejistotu, nebezpečné výzvy: u dětí oblíbené online challenge.

———————————————————————————————————–

Dětské krizové centrum poskytuje registrované sociální služby, krizovou pomoc, následnou odbornou péči a právní poradnu. Pomoc poskytuje DKC také obětem trestných činů, pomáhá traumatizovaným dětem, obětem šikany nebo dětem v závažných životních situacích (rozvrat rodiny, rozvodové spory, domácí násilí, úmrtí v rodině aj.).

Podrobné informace najdete na webu www.ditekrize.cz.

V roce 2022 poskytlo DKC celkem 13 816 konzultací ohroženým dětem a jejich rodinám (rodičům, pěstounům či jiným pečujícím osobám).

Za 30 let pomohlo Dětské krizové centrum více než 7 700 ohrožených dětí.

Působnost DKC je celorepubliková, odborné služby jsou bezplatné.

Linka důvěry na číslech 241 484 149 a 777 715 215 je k dispozici nonstop. Od roku 1996 přijala již více než 76 000 krizových kontaktů. Nonstop od roku 2017 funguje také linka pro rizika kyberprostoru 778 510 510. K dalším distančním službám DKC patří internetové poradenství problem@ditekrize.cz, online krizový chat a Skype hovory.

Linka důvěry přijala více než 3 900 kontaktů.

PhDr. ZORA DUŠKOVÁ je klinická psycholožka a ředitelka Dětského krizového centra. Věnuje se zejména problematice traumatizovaných, týraných, zneužívaných a ohrožených dětí, krizovým situacím v rodinách nebo psychoterapii traumatu.

 

Kontakt:

PhDr. Jana Renner

fundraising, PR a média, Dětské krizové centrum

tel.: 774 728 894, e-mail: renner@ditekrize.cz