Dětské krizové centrum vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu II

 

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V OTEVŘENÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

 

 

Předmět plnění:

Realizace tisku preventivní brožury s názvem Rizika kyberprostoru

formát: 160×160 mm

obálka:
4 strany, 250 g matná křída, CMYK/CMYK, matné lamino/disperzní matný lak

blok:
56 stran, 135 g matná křída, CMYK/CMYK, disperzní matný lak/disperzní matný lak

vazba V1

 

Podmínky:

Každá fyzická či právnická osoba podává jen 1 nabídku.

Veškeré náklady spojené s přihlášením se do výběrového řízení hradí uchazeč.

Doprava na adresu zadavatele v krabicích či obalech.

Uvedení kvality/gramáže papíru.

Tisk podle specifikace grafika.

Termín plnění a předání díla: nejpozději do 20.5.2024.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Řádně vyplněná přihláška v českém jazyce

Cenová kalkulace pro 4000 ks

Termín dodání zakázky

 

Platební podmínky:

Fakturace v Kč, splatnost do 14 dnů po dodání díla v plném rozsahu, nejsme plátci DPH.

 

Způsob doručení přihlášek:

1) emailem na bendova@ditekrize.cz (do předmětu Výběrové řízení tisk brožury Rizika kyberprostoru)

2) datovou schránkou cf9bc2a

3) osobně v zalepené obálce označené slovy „Výběrové řízení Rizika kyberprostoru“ na adresu Cílkova 796/7, 142 00, Praha 4 (po předchozí telefonické domluvě na čísle 774 728 894)

 

Způsob hodnocení nabídek:

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek.

 

Kritéria hodnocení:

  • Časové hledisko – termín dodání
  • Finanční náklady
  • Kvalita papíru a kvalita barevného provedení.

 

Přihlášky lze podávat do 12.4.2024 do 20:00.

 

Vyhodnocení proběhne 17.4.2024.

 

Kontaktní osoba pro dotazy:

Ing. Denisa Bendová

bendova@ditekrize.cz

tel: 744 728 894

po, st: 8:00 – 14:00

út, čt: 10:00 – 16:00

Celá nabídka musí být předložena v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení. Originál nabídky musí být podepsán osobou uchazeče (vlastnoruční podpis, nebo certifikovaný digitální podpis).

Zadavatel doporučuje chronologické očíslování všech listů nabídky.

 

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Předmět plnění:

Realizace tisku preventivní brožury s názvem Rizika kyberprostoru

 

ZADAVATEL: Dětské krizové centrum, z. ú.

 

 

UCHAZEČ:

Označení obchodní firmy nebo jméno uchazeče:

IČO:

Kontaktní adresa:

Telefon:

Email:

Datová schránka:

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Řádně vyplněná přihláška v českém jazyce

Cenová kalkulace pro 4000 ks

Termín dodání zakázky

 

Přihláškou do výběrového řízení uděluje zájemce (uchazeč) Dětskému krizovému centru, z.ú., souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve smyslu obecného právního předpisu ochrany osobních údajů, tzn. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Datum:

Jméno a podpis:

 

Datum zveřejnění 25.3.2024