Dětské krizové centrum vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu III

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V OTEVŘENÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

 

Předmět plnění:

Realizace tisku preventivních listů a desek s vnitřní kapsou s názvem Malé děti – velká práva  cyklus II Práva dětí v kyberprostoru

 

Specifikace:

Karta – 10 volně vkládaných karet s oboustranným textem:

A5, matná křída 300 g/m², CMYK/CMYK, povrchová úprava oboustranný disperzní lak či lamino

Skládací desky s vnitřní kapsou na karty na pravé straně:

Složený formát A5 s vnitřní kapsou pro vložená 10 volných karet, matná křída 300 g/m², CMYK/CMYK, povrchová úprava oboustranný disperzní lak či lamino

 

Podmínky:

Každá fyzická či právnická osoba podává jen 1 nabídku.

Veškeré náklady spojené s přihlášením se do výběrového řízení hradí uchazeč.

Doprava na adresu zadavatele v krabicích či obalech.

Uvedení kvality/gramáže papíru.

Tisk podle specifikace grafika.

Termín plnění a předání díla: nejpozději do 31.5.2024 do 12:00. Dodání na adresu Cílkova 796/7, Praha 4.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Řádně vyplněná přihláška v českém jazyce

Cenová kalkulace pro:

a) 2000 kompletních sad (desky + 10 vložených karet) – dodání pouze vytištěných materiálů

b) 2000 kompletních sad (desky + 10 vložených karet) – dodání vytištěných materiálů včetně kompletního složení sad (složené desky naplněné kartami)

c) 4000 kompletních sad (desky + 10 vložených karet) – dodání pouze vytištěných materiálů

d) 4000 kompletních sad (desky + 10 vložených karet) – dodání vytištěných materiálů včetně kompletního složení sad (složené desky naplněné kartami)

 

Platební podmínky:

Fakturace v Kč, splatnost do 14 dnů po dodání díla v plném rozsahu, nejsme plátci DPH.

 

Způsob doručení přihlášek:

1) emailem na bendova@ditekrize.cz (do předmětu Výběrové řízení Malé děti – velká práva  cyklus II)

2) datovou schránkou cf9bc2a

3) osobně v zalepené obálce označené slovy „Výběrové řízení Malé děti – velká práva  cyklus II“ na adresu Cílkova 796/7, 142 00, Praha 4 (po předchozí telefonické domluvě na čísle 774 728 894)

 

Způsob hodnocení nabídek:

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek.

 

Kritéria hodnocení:

  • Časové hledisko – termín dodání
  • Finanční náklady
  • Kvalita papíru a kvalita barevného provedení.

 

Přihlášky lze podávat do 10.5.2024 do 20:00.

 

Vyhodnocení proběhne 14.5.2024.

 

Kontaktní osoba pro dotazy:

Ing. Denisa Bendová

bendova@ditekrize.cz

tel: 744 728 894

po, st: 8:00 – 14:00

út, čt: 10:00 – 16:00

Celá nabídka musí být předložena v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení. Originál nabídky musí být podepsán osobou uchazeče (vlastnoruční podpis, nebo certifikovaný digitální podpis).

Zadavatel doporučuje chronologické očíslování všech listů nabídky.

 

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

Předmět plnění:

Realizace tisku preventivních listů a desek s vnitřní kapsou s názvem Malé děti – velká práva  cyklus II Práva dětí

v kyberprostoru

 

ZADAVATEL: Dětské krizové centrum, z. ú.

 

 

UCHAZEČ:

Označení obchodní firmy nebo jméno uchazeče:

IČO:

Kontaktní adresa:

Telefon:

Email:

Datová schránka:

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Řádně vyplněná přihláška v českém jazyce

Cenová kalkulace pro 2000 kompletních sad (desky + 10 vložených karet); 4000 kompletních sad (desky + 10 vložených karet)

Termín dodání zakázky

 

Přihláškou do výběrového řízení uděluje zájemce (uchazeč) Dětskému krizovému centru, z.ú., souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve smyslu obecného právního předpisu ochrany osobních údajů, tzn. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Datum:

Jméno a podpis:

 

Datum zveřejnění 15.4.2024