PF 2024

Všem klientům, partnerům, podporovatelům, příznivcům a firemním i individuálním dárcům
přejeme
klidné a spokojené vánoční svátky
a v roce 2024 hlavně pevné zdraví.
Chraňme křehkost dětství společně!