Entries by Jana Renner

O prázdninách hrozí dětem úrazy, obtěžování i zneužití

Dětské krizové centrum (DKC) se začátkem prázdnin upozorňuje na rizika, která během letních měsíců hrozí dětem. Dva měsíce bez školních povinností, více volného času, nedostatečný dohled dospělých nebo podcenění rizik patří k nejčastějším příčinám vzniku situací, které vedou k ohrožení dětí. Předcházejte úrazům! Mezi častá poranění dětí během prázdnin patří poranění hlavy a páteře. Mnohým úrazům […]

DKC na nové adrese na Den dětí

Všem dětem přejeme krásný Den dětí! S přáním, ať všechny děti mají možnost žít a vyrůstat v míru a v zázemí fungujících rodin…! Od 1. 6. 2022 nás najdete na nové adrese: Cílkova 796/7, Praha 12 – Kamýk https://1url.cz/@Cilkova7_Praha12 50.0145161N, 14.4437172E K Mezinárodnímu dni dětí letos nadělujeme nové prostory, kde budujeme zázemí pro klienty, novou ambulanci a prostory pro okamžitou […]

PRÁVO NA VZDĚLÁNÍ

Škola je místem nejen pro vzdělávání, ale také pro rozvoj vztahů a kamarádství. Právo na vzdělání znamená, že… máš právo učit se a vzdělávat, a to od předškolního vzdělávání až po vysokoškolské. nikdo ti nesmí bránit chodit do školy. máš právo na plnou podporu rodičů či jiných pečujících osob v pravidelné školní docházce a spolupráci rodiny […]

Šikana obchází i kyberprostorem!

Šikanu si většinou spojujeme s prostředím školy. Děti se ale se šikanou mohou potýkat ve světě reálném i v tom virtuálním. Šikana se totiž čím dál tím víc zabydluje v kyberprostoru. Co je to kyberšikana? Jak ji můžeme řešit? A jak děti na setkání s ní připravit? O tom všem pro Podcast Šance Dětem hovoří […]

DKC zblízka: leden – duben MMXXII

Do roku 2022 jsme vstoupili s nadějí v brzký konec pandemie nemoci COVID-19. Toto přání se (téměř) plní, zatímco svět v únoru vstoupil do nové krize. Válečná agrese na Ukrajině poznamenává psychiku dětí. Významnou roli opět hraje kyberprostor, drastické záběry a nevhodný obsah, kterému jsou děti vystaveny. Válka se v televizi prolamuje dokonce i do vysílacího času, […]

Jakých chyb se vyvarovat při výchově dospívajících dětí?

Jak mladého člověka formuje a nebo mění prostředí, kde se cítí být pod tlakem, ve stresu? Je pravda, že mladí, kteří prožili v dospívání hodně zátěžových situací, jsou v dospělosti rozhodnější? A co když mladý člověk stres a tlak nezvládá, jak mu může pomoci okolí? Radí Zora Dušková, ředitelka DKC: Jaké chyby při výchově dospívajících nedělat? […]

PRÁVO NA OCHRANU PŘED NÁSILÍM

Právo na ochranu před násilím znamená, že… Máš právo na život bez násilí. Máš právo na ochranu před jakýmkoliv násilím – tělesným, duševním, citovým či sexuálním. Máš právo na ochranu před týráním, zanedbáváním, špatným zacházením, urážením, ponižováním, výsměchem, šikanou, násilím na internetu, domácím násilím a jinými formami násilí. Máš právo na ochranu před jakýmkoliv násilím […]

Stěhujeme se!

Vážení uživatelé služeb Dětského krizového centra, rádi bychom Vám sdělili, že za pár týdnů nás čeká stěhování. Očekáváme, že během května 2022 změníme adresu, kde budeme i nadále a v plném rozsahu poskytovat naše služby – krizovou pomoc a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Naše nové působiště bude na Praze 12 (na rozhraní městské […]

Válka na Ukrajině – informace pro děti

Válka, válečný konflikt, oběti války, jaderná válka, chemické zbraně, smrt, humanitární pomoc Ukrajině – to jsou slova, která v poslední době často slýcháš. Některým slovům možná zcela nerozumíš, možná je slyšíš poprvé. Pokud si potřebuješ s někým popovídat o tom, co se s tebou děje, o tom, co prožíváš, o svých obavách, kontaktuj Linku důvěry […]

Válka na Ukrajině – informace pro rodiče

Téma války odehrávající se nedaleko České republiky se dotýká nás všech. Informace o válce se objevují každý den jak v médiích, tak i v rozhovorech s našimi blízkými. Na válku se dotazují také naše děti nebo vnoučata. S tématem války se setkávají děti ve školách v rámci odborných předmětů i v rámci vrstevnických kontaktů. Součástí […]

PRÁVO NA VLASTNÍ RODINU A NA OBA RODIČE

PRÁVO NA VLASTNÍ RODINU A NA OBA RODIČE ZNAMENÁ: • Největším darem pro celý tvůj život je pevné citové pouto s vlastní rodinou. • Po celou dobu svého dětství máš právo na život ve své rodině, na kontakt s oběma rodiči a sourozenci, na kontakt se širší rodinou (babička, dědeček, tety, strýcové, sestřenice, bratranci). • […]

PRÁVO NA VLASTNÍ NÁZOR

Právo na vlastní názor, znamená, že máš právo říkat, co si skutečně myslíš, a právo, aby tvůj názor byl slyšet. A také… Vyjádřit názor to je tvoje právo, ale není to tvoje povinnost. To znamená, že pokud se tak rozhodneš, máš také právo nesdělit svůj názor. K dobrému rozhodnutí potřebuješ mít dobré a pravdivé informace. Máš právo […]