O prázdninách hrozí dětem úrazy, obtěžování i zneužití

Dětské krizové centrum (DKC) se začátkem prázdnin upozorňuje na rizika, která během letních měsíců hrozí dětem.

Dva měsíce bez školních povinností, více volného času, nedostatečný dohled dospělých nebo podcenění rizik patří k nejčastějším příčinám vzniku situací, které vedou k ohrožení dětí.

Předcházejte úrazům!

Mezi častá poranění dětí během prázdnin patří poranění hlavy a páteře. Mnohým úrazům lze předejít používáním bezpečnostních pomůcek. Základní a pro děti povinnou ochrannou pomůckou je přilba při jízdě na kole, koloběžce nebo na bruslích. Se vzrůstající oblibou grilování narůstají počty případů popálenin.

Vodní plochy jsou nebezpečné!

Bazény a koupaliště kromě zábavy a letních radovánek představují i ohrožení. Malé děti musí být u vody pod dohledem dospělé osoby, ať už se jedná o zahradní jezírko, bazén, koupaliště nebo řeku.

Pozor na rizika kyberprostoru!

Pandemie COVID-19 znamenala pro děti školního věku dlouhou a nepřirozenou izolaci. Život v online prostředí se stal normou. Do popředí se dostal také hrozb nevhodného obsahu a predátorů. Děti se snadno dostanou k informacím a k vizuálnímu obsahu, které jsou pro ně nevhodné nebo dokonce škodlivé.

Na zdravý psychosexuální vývoj může mít negativní dopad pornografie.  „V posledních letech narůstá počet případů sexuálního experimentování mezi dětmi,“ říká Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra. „K takovému ´hraní´ docházelo samozřejmě i v minulosti, ale mění se praktiky a navíc experimentují stále mladší děti. Stává se, že děti sexuálně atakují jiné děti ve svém okolí a snaží se opakovat to, co viděly na internetu, a to včetně všech forem sexuálního styku,“ dodává Zora Dušková.

Důležité je, aby byly děti dostatečně poučené, jak se v krizových situacích zachovat a kdy už se svěřit rodičům, jiné dospělé osobě, zavolat na Linku důvěry DKC (tel. 777 715 215 nebo 241 484 149) nebo vyhledat ambulantní pomoc.

Děti ohrožují rodinné spory, šikana i obtěžování…

Ohrožující situace mohou děti zažít na táboře, soustředění, na výletě nebo na oslavě. Děti se mohou setkat s nepřijetím, se šikanou, sexuálním obtěžováním, nebo dokonce se zneužíváním. Ze statistik Dětského krizového centra vyplývá, že agresorem bývá nejčastěji osoba dítěti blízká nebo příbuzná (cca v 65 %), tedy někdo, koho dítě dobře zná a důvěřuje mu. Během letních dovolených může dojít i k vyhrocení rodinných vztahů. Rodiny spolu tráví více času, což znamená zvýšené nároky na vzájemný respekt a toleranci.

„Specifickými případy jsou rodiny, v nichž vedou rodiče spor o dítě,“ doplňuje Zora Dušková. „V těchto případech mohou být prázdniny a rozložení kontaktu s dítětem zdrojem dalšího sporu.“

Více informací najdete na webu www.ditekrize.cz.

________________________________________________________

PhDr. ZORA DUŠKOVÁ je klinická psycholožka a ředitelka Dětského krizového centra. Věnuje se zejména problematice traumatizovaných, týraných, zneužívaných a ohrožených dětí, krizovým situacím v rodinách nebo psychoterapii traumatu.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM působí již 30 let jako nestátní nezisková organizace specializovaná zejména na odbornou pomoc dětem týraným, sexuálně zneužívaným, zanedbávaným nebo traumatizovaným. Uživateli služeb DKC jsou přímo ohrožené děti i celé jejich rodiny: 30 let = 7 360 ohrožených dětí.

DKC od 1. 6. 2022 najdete na nové adrese:

Cílkova 796/7

142 00 Praha 4 – Kamýk

https://1url.cz/@Cilkova7_Praha12

50.0145161N, 14.4437172E

V roce 2021 poskytlo DKC celkem 13 816 konzultací ohroženým dětem a jejich rodičům, pěstounům nebo opatrovníkům.

Linka důvěry DKC funguje v nonstop provozu od roku 1996. Za 25 let své existence přijala více než 75 800 krizových kontaktů.

V roce 2021 Linka důvěry přijala více než 3 900 kontaktů. 

Kontakt pro média:
PhDr. Jana Renner
manažerka fundraisingu a komunikace
Tel.: 774 728 894
E-mail: renner@ditekrize.cz
www.ditekrize.cz