DKC zblízka: leden – duben MMXXII

Do roku 2022 jsme vstoupili s nadějí v brzký konec pandemie nemoci COVID-19. Toto přání se (téměř) plní, zatímco svět v únoru vstoupil do nové krize. Válečná agrese na Ukrajině poznamenává psychiku dětí. Významnou roli opět hraje kyberprostor, drastické záběry a nevhodný obsah, kterému jsou děti vystaveny. Válka se v televizi prolamuje dokonce i do vysílacího času, který je určen výhradně dětem.

Následkem událostí posledních týdnů se zhoršuje psychický stav dětí a jejich traumatizace. Situace ohrožených dětí je alarmující.

DKC pomáhá, jak jen (naše) kapacity stačí…

A co je v DKC nového?

Děkujeme všem partnerům a dárcům za podporu! Bez vás bychom naše služby nemohli provozovat…