PRÁVO NA OCHRANU PŘED NÁSILÍM

Právo na ochranu před násilím znamená, že…

  • Máš právo na život bez násilí.
  • Máš právo na ochranu před jakýmkoliv násilím – tělesným, duševním, citovým či sexuálním.
  • Máš právo na ochranu před týráním, zanedbáváním, špatným zacházením, urážením, ponižováním, výsměchem, šikanou, násilím na internetu, domácím násilím a jinými formami násilí.
  • Máš právo na ochranu před jakýmkoliv násilím ve své rodině – i ze strany dospělých nbo jiných dětí mimo rodinu.
  • Jednou ze základních podmínek tvého zdravého vývoje je život bez násilí.
  • Ochrana dětí před násilím je o to důležitější, že děti jsou zranitelnější a bezbrannější.