PRÁVO NA ŽIVOT

Právo na život znamená, že…

  • od svého narození máš za všech okolností právo na ochranu svého života a na svůj rozvoj.
  • v nejvyšší možné míře máš právo na ochranu svého života a svůj rozvoj i za všech mimořádných okolností, jakými může být například válečný konflikt nebo přírodní katastrofa.
  • chránit tvůj život je povinností především tvých rodičů či jiných pečujících osob a také povinnost tvé rodné země.
  • chránit a opatrovat svůj život máš i ty.
  • život je nejvyšší hodnota každého z nás. Právo na život je proto to nejzákladnější lidské právo.