PRÁVO NA VZDĚLÁNÍ

Škola je místem nejen pro vzdělávání, ale také pro rozvoj vztahů a kamarádství. Právo na vzdělání znamená, že…

  • máš právo učit se a vzdělávat, a to od předškolního vzdělávání až po vysokoškolské.
  • nikdo ti nesmí bránit chodit do školy.
  • máš právo na plnou podporu rodičů či jiných pečujících osob v pravidelné školní docházce a spolupráci rodiny a školy.
  • škola musí být bezpečným místem, které také chrání lidskou důstojnost, a proto musí škola zajišťovat potřebný řád a dohlížet na vhodné chování.
  • máš právo na ochranu před šikanou a nevhodným zacházením.
  • škola zajišťuje také poradenství a informace dětem v oblasti vzdělávání.