Přehled za 9 měsíců roku 2023

Během uplynulých devíti měsíců letošního roku jsme zaznamenali další nárůst počtu klientů, kteří volají na naši nonstop Linku důvěry nebo přímo přicházejí do ambulance DKC s problémy z kyberprostoru s následkem sebepoškozování.

Okamžitá krizová pomoc DKC je i nadále zcela vytížena.

Nyní pracujeme na posílení kapacity ambulance, abychom nemuseli odmítat klienty. Všechny související úpravy chceme zvládnout do konce roku 2023. Již jsme téměř dokončili dílčí rekonstrukci dalších prostor budovy v Cílkově ulici, kde je Dětské krizové centrum v nájmu.

Za zmínku z dění v Dětském krizovém centru během 3. čtvrtletí roku 2023 stojí, že…

 

I. Ambulantní služby: klientela DKC (1. 1. – 30. 9. 2023)

Problematikadětíkonzultace intervence kontaktyuživatelé celkem
      (děti, pečující osoby)
Fyzické týrání4117289881919105
Psychické týrání181731253
Sexuální zneužívání121320025023514243
Ohrožující prostředí5813918291342114
Vyhrocený spor212499517239
Sex. experimentování46138111331113110
Jiná problematika105874720630217
 393890463408815831

(Z toho Okamžitá krizová pomoc od 1. 1. do 30. 9. 2023: 99 dětí!)

 

Součástí přehledu je Okamžitá krizová pomoc
OKP ke 30. 9. 2023celkem 99
 
ohrožující prostředí3
spor6
sex. Zneužívání5
fyz. násilí2
sebepoškozování; suicidální riziko35
úmrtí blízké osoby6
jiná42
 99

 

Do problematice “jiná” patří: sebepoškozování, sebevražedné chování (dítěte nebo jeho blízké osoby), trauma, výchovné problémy, úmrtí blízké osoby, šikana nebo problémy ve vrstevnických vztazích.

 

II. Linka důvěry DKC

V období od 1. 1. do 30. 9. 2023 přijala Linka důvěry celkem 3.402 krizových kontaktů.  

Podrobné údaje přináší následující přehled.

Počet kontaktů podle typů služby:

pevná linka1636
mobilní telefon685
chat851
internetové poradenství (e-mail)217
Skype13
stížnost0
Celkem3402

 

Převažující problematika a počty případů:

syn CAN817
rodinná problematika460
vrstevnická problematika26
problematika osobní a existenciální1076
sociálně právní problematika102
partnerská a manželská problematika36
zdravotní problematika53
sexuální problematika85
závislosti26
sociální patologie21
traumatizující událost42
internetová problematika114
šikana49