Děti a smrt

Vážení rodiče,

dovolujeme si v rámci naších článků otevřít téma, které může být velmi „těžké“, ale přesto je součástí našeho života.

K měsíci listopadu již neodmyslitelně patří také významný den, kdy si více než jindy připomínáme památku zesnulých a vzpomínáme na své blízké, kteří již nejsou mezi námi.  Je to čas, kdy si můžeme více uvědomovat téma konečnosti života, smrti ztráty blízké osoby. Jsou to témata, která jsou velmi těžká pro nás dospělé osoby, a často nevíme, jak tato témata otevírat s dětmi.

Smrt je součástí našeho života a měla by být i součástí naší komunikace s dětmi. Smrt se objevuje v řadě pohádek nebo dětských příběhů a je přirozené, že se děti na smrt dotazují nebo je zajímá, co po smrti vlastně je.

Povídání s dětmi o smrti je zapotřebí přizpůsobit věku dítěte.

A začněme s dětmi o smrti mluvit dříve, než se jich osobně téma dotkne.

S tématem ztráty blízké osoby u dítěte můžeme zaznamenat např. skleslost, zamlklost nebo smutek. A pokud děti z komunikace o ztrátě blízké osoby vyřadíme, zůstávají děti na vše samy.

Nezapomínejme také, že děti truchlí jinak než dospělí. U dětí se může střídat smutek a stesk po zemřelé osobě s momenty radosti a smíchu, a to někdy dospělé osoby velmi mate.

Důležitou otázkou ke zvážení je účast dítěte na pohřbu. Dejme prostor dětem proto, aby se mohly rozhodnout, zda se pohřbu chtějí zúčastnit nebo nikoliv. Pokud se pohřbu nechtějí zúčastnit, zamysleme se nad tím, jak jim můžeme pomoci vyrovnat se se ztrátou blízké osoby jinak (např. povídáním nad fotografií zemřelé osoby, vytvořením pietního místa nebo jen vzpomínejme, co jsme se zemřelou osobou hezkého zažili apod.).

Pokud dětem nedovolíme, aby se rozloučily, celý proces vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby dětem zkomplikujeme. Děti se potřebují naučit přijmout smrt a truchlení jako přirozenou součást jejich života. A k truchlení patří různé emoce – smutek, stesk, ale někdy třeba i naštvání na osobu, která je opustila.

Nevyhýbejme se tématu smrti s dětmi v komunikaci, doprovázejme děti na cestě vyrovnání se se ztrátou blízké osoby a jejím přijetím.

Mějme na paměti, že v této těžké chvíli potřebujeme být jako rodiče pro své dítě oporou.

Pokud Vás znepokojuje cokoliv na straně dítěte či potřebujete cokoliv kolem tématu smrti zkonzultovat, obraťte se na nás. Využít můžete Linku důvěry Dětského krizového centra i   naše ambulantní služby.

V této těžké chvíli jsme tu pro Vás!

tým Dětského krizového centra