První pololetí roku 2023 v DKC

Za první pololetí roku 2023 jsme zaznamenali nárůst počtu klientů, kteří přicházejí do ambulance DKC kvůli sebepoškozování.

Čelíme doslova epidemii sebepoškozování. A s tímto jevem jdou ruku v ruce pokusy o sebevraždu.

Okamžitá krizová pomoc DKC je zcela vytížena.

Psychiku dětí i nadále poznamenává válečná agrese na Ukrajině. Významnou roli hraje kyberprostor, drastické záběry a nevhodný obsah, kterému jsou děti vystaveny. Situaci dětské i dospělé populace navíc ztížila ekonomická krize.

Zhoršuje se psychický stav dětí i dospělých a traumatizace je na vzestupu.

Situace je alarmující.

Máme v plánu posílit kapacitu ambulance, abychom nemuseli odmítat klienty. Posílení kapacity ambulantní péče chceme zvládnout do konce roku 2023. S tímto krokem je spojena další rekonstrukce části budovy v Cílkově ulici, kde je Dětské krizové centrum v nájmu.

  • Ve spolupráci se sdružením NIC se podílíme na projektu Safer internet centrum. Začátkem června 2023 jsme se zúčastnili Advisory boardu a v rámci 63. ročníku www.zlinfest.cz – Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně jsme představili nové Omalovánky RIZIKA KYBERPROSTORU omalovanky-rizika-kyberprostoru.pdf (ditekrize.cz) a další plánované aktivity.
  • Projekt Safer internet centrumje zaměřen na děti a dospívající s cílem zvýšit bezpečnost dětí v kyberprostoru a podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií.
  • DKC jako jeden z projektových partnerů projektu Safer internet centrum poskytuje krizovou pomoc dětem a dospívajícím, a to mj. v oblasti on-line bezpečnosti a mediální gramotnosti.
  • Krizovou pomoc poskytuje naše nonstop Linka důvěry, která má celorepublikovou působnost, a také ambulance Dětského krizového centra.
  • Naše aktivity v projektu můžete sledovat v odkazu Projekt Safer internet – Dětské krizové centrum (ditekrize.cz)

 

  1. Ambulantní služby: klientela DKC (1. 1. – 30. 6. 2023)
do 30. 6. 2023dětíKonzultaceIntervenceKontaktyUživatelů CELKEM
Fyzické týrání351265673135886
Psychické týrání16063523
Sexuální zneužívání98228518672319202
Ohrožující prostředí4490354883689
Vyhrocený spor161887210432
Sex. experimentování3695275172183
Jiná problematika82567487324172
 312622044615714667

(Z toho Okamžitá krizová pomoc od 1. 1. do 31. 3. 2023: 79 dětí)

Do problematice jiná patří: sebepoškozování, sebevražedné chování (dítěte nebo jeho blízké osoby), trauma, výchovné problémy, úmrtí blízké osoby, šikana, problémy ve vrstevnických vztazích.

Za první pololetí letošního roku zaznamenáváme nárůst počtu klientů v ambulanci o polovinu oproti stejnému období roku 2022!

 

  1. Linka důvěry DKC

V období od 1. 1. do 30. 6. 2023 přijala Linka důvěry celkem 2 348 krizových kontaktů.  

Počet kontaktů podle typů služby

pevná linka1109
mobilní telefon472
chat592
internetové poradenství (e-mail)164
Skype11
stížnost0
Celkem2348

Za 1. pololetí letošního roku zaznamenáváme nárůst o třetinu krizových kontaktů oproti roku 2022!