Entries by Jana Pěchová

Nouzový stav jako příležitost – tipy pro rodiče

Aktuálně se potýkáme s náročnou situací, zkusme v ní najít různá pozitiva. I krize nás může někam posunout. Zde je pár tipů, co může pomoci: Nouzový stav/krize jako příležitost: k zastavení se k zamyšlení se k trávení času se svými blízkými k sebepoznání a poznání Vašich dětí ke zpomalení k relaxaci k času věnovat se vlastním pocitům a pocitům Vašich dětí k poznání vlastních potřeb […]

Krize nemusí být trest ani nuda

Česká republika se aktuálně potýká s epidemií koronaviru. Nakažených jsou stovky, tisíce lidí jsou v karanténě, tisíce dětí zůstávají doma, protože jsou zavřené školy. Jak dlouho situace potrvá, nikdo neví. Přesto, že se aktuálně potýkáme s náročnou životní situací, nemusíme v ní zůstat sami a bezmocní. Je normální, že jsme plni různých emocí a každá z nich má […]

Dětské krizové centrum je v provozu

Vážení klienti, naše provozní doba zůstává v současné době beze změn.  V návaznosti na vyhlášení celorepublikové karantény jsou služby Dětského krizového centra poskytovány v tomto rozsahu: krizová pomoc zůstává zachovaná pro akutní případy okamžitá krizová pomoc zůstává dostupná v plném rozsahu.  Pokud chcete využít této služby, prosím, objednejte se předem zdravotní služby zůstávají dostupné pouze pro akutní případy Linka […]

Rozhovor s vedoucí Linky důvěry DKC

Jak dlouho se zabýváš krizovou intervencí?  Krizovou intervencí se zabývám už 12 let. Je to krásná, dynamická a proměnlivá práce, která mě stále těší. Pokud se kdokoli z nás dostane do krizové situace, která je neřešitelná prostřednictvím dostupných copingových strategií (pozn. copingové strategie jsou mechanismy, kterými se vyrovnáváme se zátěžovou, krizovou situací a stresem. Jsou získané […]

Většina rodičů nemá tušení, co děti na internetu dělají

Rozhovor s Annou Rollovou, konzultantkou naší Linky důvěry. Na Hravém festivalu v Praze na Letné jsme se setkaly s velmi příjemnou a také energickou ženou, Mgr. Annou Rollovou, abychom připravily rozhovor o velmi aktuální problematice nebezpečí internetu a sociálních sítí. Anna pracuje jako zástupce vedoucí na Lince důvěry Dětského krizového centra v Praze. V roce […]

Bezpečný internet

Dnes slavíme Den bezpečnějšího internetu. Na internetu trávíme čím dál více svého volného času i pracovního času. Když v roce 1990 Tim Bernes-Lee spouštěl první webový server nazvaný www (World Wide Web), určitě netušil jaký dosah bude mít tento vynález o skoro 30 let později. Co je Safer Internet Day? Safer Internet Day je iniciativa, která má za […]

Vánoční otevírací doba

Vánoční provoz Dětského krizového centra V Zápolí 1250/21, Praha 4 23. prosince 8:00 – 16:00 24. prosince uzavřeno 25. prosince uzavřeno 26. prosince uzavřeno 27. prosince 8:00 – 14:00 30. prosince 8:00 – 16:00 31. prosince uzavřeno 1. ledna 2020 uzavřeno 2. ledna 2020 8:00 – 18:00 16:00 – 18:00 krizová pomoc 3. ledna 2020 8:00 […]

Parkovací zóny

Pokud k nám pojedete autem, upozorňujeme, že v okolí Dětského krizového centra byly zřízeny parkovací zóny. Více informací zde

30 let Úmluvy o právech dítěte. Hrozby se mění, ale zůstávají

Praha 20. 11. 2019 Právě dnes uplyne 30 let od přijetí Úmluvy o právech dítěte. Byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989. Od té doby ji s výjimkou USA ratifikovaly všechny státy světa a stala se tak nejrozšířenější smlouvou deklarující lidská práva v celé historii.  Každé dítě má právo na ochranu a bezpečí, na svůj názor, na […]

Rozšiřujeme kapacitu

V loňském roce jsme pomohli 356 dětem a jejich rodinám. Bohužel jsme ale museli odmítnout pomoci více než stovce vážně ohroženým či traumatizovaným dětem a to z kapacitních důvodů. Vzhledem k tomu, že Dětské krizové centrum je jediné specializované pracoviště pro sexuálně zneužité děti v celé České republice, nemají se odmítnutí zájemci o péči kam jinam obrátit. Proto jsme […]

Právní poradna Dětského krizového centra

Rádi bychom Vás informovali o rozšíření služeb právní poradny Dětského krizového centra. Jedná se o službu, která je bezplatná. Právní poradenství poskytuje absolvent právnické fakulty s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Služba má formu osobní, lze využít i e-mailové nebo telefonní poradenství. Právní poradna je určena pro rodiče, pěstouny, prarodiče a další blízké osoby, kteří potřebují řešit situaci dítěte. Právní poradnu mohou využít i pracovníci školských nebo […]