Entries by Jana Pěchová

Tisková zpráva

Praha, 10. 11. 2020 Blíží se jeden ze svátků, který patří dětem. 20.11. je světový den dětí, který známe také jako Výročí Úmluvy o právech dítěte. Den, kdy si máme připomenout, že i děti mají svá práva. Na porušování práv dětí je nutné upozorňovat a to hlasitě. Česká republika implementovala Úmluvu o právech dítěte do […]

Medvídek s dobrou radou – tisková zpráva

Praha, 31. července 2020 – Dětské krizové centrum za podpory Nadace České spořitelny spouští novou osvětovou kampaň pro všechny děti, které potřebují pomoci, ale nemají se kam obrátit. Nyní se mohou pomyslně svěřit papírovému medvídkovi, kterého si můžou vytisknout na www.ditekrize.cz a snadno složit. Medvídek obsahuje všechny důležité kontakty pro chvíle, kdy dítě potřebuje pomoci. […]

Odhalení zneužívání… A co dál?

 „Dobrý den… Můžu si s vámi psát?“ Na chatovou poradnu Linky důvěry Dětského krizového centra se přihlašuje asi desetiletá dívenka. Je ráda, že může psát pod přezdívkou, nikdo ji nevidí ani neslyší. Po ujištění, že chat opravdu nikomu neposíláme, dívka posílá spoustu plačících smajlíků. Vyjadřuje svou bezmoc, smutek a stud. Nabízím jí pomoc za všech okolností… […]

Podpora od Nadace České spořitelny

Děkujeme Nadaci České spořitelny za podporu! Díky této podpoře můžeme navýšit kapacitu chatu Linky důvěry, ale také zrealizovat preventivní osvětovou kampaň. Cílem kampaně je nejenom děti informovat je o aktivitách Dětského krizového centra, ale především je podpořit je v tom, aby reagovaly na krizovou situaci, ve které se nacházejí; svěřily se, vyhledali pomoc, ev. bezpečí.     […]

Provoz DKC od 11.května 2020

Vážení zájemci o péči, vážení klienti, vláda dne 7. května 2020 svým usnesením č. 521 udělila výjimku z nařízení vlády ze dne 16. března 2020  č. 239, vyhlášeného pod č. 97/2020 Sb., kdy se pozastavila činnost některým sociálním službám. Z této výjimky vyplývá, že s účinností od 11. května 2020 mohou znovu poskytovat poskytovatelé sociálních […]

Linka důvěry během koronavirové pandemie

Zaznamenali jste nyní, na Lince důvěry DKC v období koronavirové pandemie a vládních opatření, změnu v tématech volajících, které s tím souvisí? Ano, určitě se tato situace promítá do tématiky hovorů, které s klienty máme. Volají k nám dospělí – rodiče, kteří řeší zejména styk se svými dětmi. U rozvedených rodičů, kdy je dítě v péči jednoho z nich, dochází ke […]

Vyjádření ředitelky DKC k aktuální situaci

Tiskové prohlášení – Praha, 30. 3. 2020 Všichni zažíváme novou situaci, učíme se za pochodu. A zapomínáme, jak intenzivně se tato situace dotýká dětí. Děti přišly ze dne na den o důležité sociální kontakty, o kamarády, kroužky, styk se širší rodinou, dokonce i o možnost jít si společně hrát na hřiště. Za to každý den […]

Nouzový stav jako příležitost – tipy pro rodiče

Aktuálně se potýkáme s náročnou situací, zkusme v ní najít různá pozitiva. I krize nás může někam posunout. Zde je pár tipů, co může pomoci: Nouzový stav/krize jako příležitost: k zastavení se k zamyšlení se k trávení času se svými blízkými k sebepoznání a poznání Vašich dětí ke zpomalení k relaxaci k času věnovat se vlastním pocitům a pocitům Vašich dětí k poznání vlastních potřeb […]

Krize nemusí být trest ani nuda

Česká republika se aktuálně potýká s epidemií koronaviru. Nakažených jsou stovky, tisíce lidí jsou v karanténě, tisíce dětí zůstávají doma, protože jsou zavřené školy. Jak dlouho situace potrvá, nikdo neví. Přesto, že se aktuálně potýkáme s náročnou životní situací, nemusíme v ní zůstat sami a bezmocní. Je normální, že jsme plni různých emocí a každá z nich má […]

Dětské krizové centrum je v provozu

Vážení klienti, naše provozní doba zůstává v současné době beze změn.  V návaznosti na vyhlášení celorepublikové karantény jsou služby Dětského krizového centra poskytovány v tomto rozsahu: krizová pomoc zůstává zachovaná pro akutní případy okamžitá krizová pomoc zůstává dostupná v plném rozsahu.  Pokud chcete využít této služby, prosím, objednejte se předem zdravotní služby zůstávají dostupné pouze pro akutní případy Linka […]

Rozhovor s vedoucí Linky důvěry DKC

Jak dlouho se zabýváš krizovou intervencí?  Krizovou intervencí se zabývám už 12 let. Je to krásná, dynamická a proměnlivá práce, která mě stále těší. Pokud se kdokoli z nás dostane do krizové situace, která je neřešitelná prostřednictvím dostupných copingových strategií (pozn. copingové strategie jsou mechanismy, kterými se vyrovnáváme se zátěžovou, krizovou situací a stresem. Jsou získané […]

Většina rodičů nemá tušení, co děti na internetu dělají

Rozhovor s Annou Rollovou, konzultantkou naší Linky důvěry. Na Hravém festivalu v Praze na Letné jsme se setkaly s velmi příjemnou a také energickou ženou, Mgr. Annou Rollovou, abychom připravily rozhovor o velmi aktuální problematice nebezpečí internetu a sociálních sítí. Anna pracuje jako zástupce vedoucí na Lince důvěry Dětského krizového centra v Praze. V roce […]