Vyjádření ředitelky DKC k aktuální situaci

Tiskové prohlášení – Praha, 30. 3. 2020

Všichni zažíváme novou situaci, učíme se za pochodu. A zapomínáme, jak intenzivně se tato situace dotýká dětí. Děti přišly ze dne na den o důležité sociální kontakty, o kamarády, kroužky, styk se širší rodinou, dokonce i o možnost jít si společně hrát na hřiště. Za to každý den slyší z médií o počtech nakažených, ev. zemřelých v důsledku pandemie, které vlastně ani moc nerozumí. Děti jsou proto v současné době vystavené zvýšené míře stresu, úzkosti, obavám o sebe i své blízké.

Část dětí zůstává většinu dne sama doma, popřípadě se sourozencem, část je doma s rodiči. Obě situace jsou ale extrémně náročné, některé rodiny neumí trávit tolik času společně, je pro ně obtížné vyplnit den vhodnými činnostmi a aktivitami, zabavit děti, plnit školní povinnosti i pracovní úkoly v rámci home office.

Spousta dětí žije v dysfunkčních rodinách, kde probíhá domácí násilí nebo je rodič závislý na drogách či alkoholu. V mnoha rodinách se řeší vážná finanční situace. Děti jsou nyní prakticky izolované, nechodí do školy, činnost úřadů a soudů je limitována. Do rodin nenahlédneme, což otvírá prostor pro týrání či zneužívání; eventuálně pro sexuální predátory a jiná nebezpečí v online prostředí.

Rodiny a děti nemusí umět mnohá rizika správně vyhodnotit, popřípadě neví, kam se obrátit.

Proto se obracím na vás, zástupce médií a prosím, máte-li možnost, apelujte na děti i rodiče, aby se na Linku důvěry Dětského krizového centra obraceli a nezůstávali s problémy sami. Naše Linka důvěry je  k dispozici nonstop, je možné využít i chat. Na Linku důvěry DKC se mohou obracet děti i rodiče, a to prostřednictvím následujících kontaktů:

Nezapomínejme v současné situaci na to, co je ve skutečnosti pro spokojený život nejdůležitější – naplněné mezilidské vztahy. V této složité době není třeba být k sobě, ani ostatním příliš kritický. Všichni nyní zažíváme neznámou situaci a všichni se učíme i z vlastních chyb.

Dobré vztahy, vzájemné pochopení a podpora, klidná domácí atmosféra, čas na povídání si jsou nyní důležitější nežli vzorně uklizeno či splněný domácí úkol… Pro děti určitě!

______________________________________________________________________ 

Ph.Dr. ZORA DUŠKOVÁ je klinická psycholožka. V Dětském krizovém centru působí jako ředitelka již 20 let. Věnuje se zejména problematice traumatizovaných a ohrožených dětí, krizovým situacím v rodinách, psychoterapii traumatu.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM působí jako nestátní nezisková organizace humanitárního zaměření specializovaná zejména na odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným dětem. Uživateli služeb jsou přímo ohrožené děti, i celé jejich rodiny.

Linka důvěry Dětského krizového centra funguje v nonstop provozu od roku 1996 a od té doby přijala přes 68 000 kontaktů. V roce 2019 jsme na Lince důvěry přijali celkem 4 742 kontaktů.