Provoz DKC od 11.května 2020

Vážení zájemci o péči, vážení klienti,

vláda dne 7. května 2020 svým usnesením č. 521 udělila výjimku z nařízení vlády ze dne 16. března 2020  č. 239, vyhlášeného pod č. 97/2020 Sb., kdy se pozastavila činnost některým sociálním službám. Z této výjimky vyplývá, že s účinností od 11. května 2020 mohou znovu poskytovat poskytovatelé sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 62 a 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (mj. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – dále jen SAS), základní činnosti. Toto usnesení je prvním aplikačním krokem Aktualizovaného plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. Tato aktualizace byla schválena vládním usnesením č. 520.

Vzhledem k výše uvedenému si Vás dovolujeme informovat, že od 11. května 2020 jsou veškeré naše služby v provozu.

V období epidemie COVID-19 jsme poskytovali krizovou pomoc (včetně okamžité krizové pomoci) a telefonickou krizovou pomoc (viz služby Linky důvěry DKC).

Od 11. května 2020 poskytujeme i sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Právní poradna v období epidemie byla v provozu v rámci e-mailového poradenství. Od června 2020 naše právní poradna poskytuje osobní poradenství.

Neváhejte nás kontaktovat a objednat se do našeho zařízení.

Při objednávání osobní konzultace budeme nadále zjišťovat, zda jste nebo někdo ve Vaší rodině v karanténě nebo zda se u Vás nevyskytuje respirační onemocnění. Pokud ano, nebudete vpuštěni do našeho zařízení a bude Vám nabídnuta konzultace po telefonu nebo online. Prosím, věnujte pozornost výše uvedenému a mějte na paměti svoji povinnost sdělit informace o výskytu příznaků, či o existenci karantény, pracovníkovi Dětského krizového centra.

Děkujeme Vám za pochopení!

 

 Tým Dětského krizového centra