Podpora od Nadace České spořitelny

Děkujeme Nadaci České spořitelny za podporu!

Díky této podpoře můžeme navýšit kapacitu chatu Linky důvěry, ale také zrealizovat preventivní osvětovou kampaň. Cílem kampaně je nejenom děti informovat je o aktivitách Dětského krizového centra, ale především je podpořit je v tom, aby reagovaly na krizovou situaci, ve které se nacházejí; svěřily se, vyhledali pomoc, ev. bezpečí.