Dětské krizové centrum je v provozu

Vážení klienti,

naše provozní doba zůstává v současné době beze změn.  V návaznosti na vyhlášení celorepublikové karantény jsou služby Dětského krizového centra poskytovány v tomto rozsahu:

 • krizová pomoc zůstává zachovaná pro akutní případy
 • okamžitá krizová pomoc zůstává dostupná v plném rozsahu.  Pokud chcete využít této služby, prosím, objednejte se předem
 • zdravotní služby zůstávají dostupné pouze pro akutní případy
 • Linka důvěry DKC je nadále dostupná v non-stop režimu
 • právní poradna je nyní dostupná  pouze prostřednictvím emailu; osobní a telefonické konzultace jsou pozastaveny

Péče dlouhodobého neakutního charakteru je pozastavena (terapie, poradenství aj.).

Prosíme, využívejte přednostně distanční formy kontaktu – telefon, email, Linka důvěry.  

Vzhledem k současné situaci (šíření koronaviru na území ČR) a zajištění maximální ochrany  vás uživatelů služeb i zaměstnanců Dětského krizového centra vás žádáme, abyste:

 • nenavštěvovali naše ambulance v případě, pokud jste se Vy nebo Vaše dítě vrátili ze zemí vyhodnocených jako rizikové *1  a od vašeho návratu neuplynulo alespoň 14 dní;
 • nenavštěvovali naše ambulance, pokud Vy či Vaše dítě vykazujete známky možné infekce, rýmy, kašle, dušnosti, máte Vy či Vaše dítě zvýšenou teplotu (i mírně), pociťujete nadměrnou únavu, bolest svalů / těla;
 • pravdivě zodpověděli dotazy našich pracovníků v rámci telefonického rozhovoru, který s vámi naši odborní pracovníci provedou den před plánovanou konzultací;
 • omezili počet osob, které doprovází Vaše dítě do Dětského krizového centra;
 • nenavštěvovali naše ambulance, pokud by u Vás či Vašeho dítěte byla nařízena osobní karanténa či prokázána nákaza koronavirem, abyste tuto skutečnost bezodkladně oznámili po telefonu či emailu našim pracovníkům;
 • dbali v prostorách DKC zvýšené hygieny, před příchodem do čekárny umyli sobě a svému dítěti ruce mýdlem;
 • dodržovali zásady respirační hygieny – zejména kýchání a kašlání do kapesníku, rukávu, nikoliv do dlaně;  použité kapesníky odhazujte vždy do odpadkových košů;
 • s pochopením přijali vyplnění Čestného prohlášení v čekárně našeho zařízení;
 • oznámili nám telefonicky či emailem zrušení plánované konzultace, pokud se rozhodnete za daných okolností nepřijít.

Na všech našich  pracovištích respektujeme pravidla zvýšené hygieny a doporučení krajské hygienické stanice.  Situaci pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme.

Vaše dotazy rádi zodpovíme  na našich obvyklých kontaktech.

*1 Rizikové země:  Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Čína,  Francie, Jižní Korea, Írán  (stav k 15.3.2020).

 

V Praze dne 16.3.2020                                                                             Tým Dětského krizového centra