1. čtvrtletí roku 2023 v DKC

Loňský byl plný změn a krizových situací. Připomněli jsme si 30. narozeniny a přestěhovali jsme se, aniž by změny měly dopad na provoz. Významné jubileum bude pro DKC už navždy spojeno se stěhováním z Michle na Kamýk. Do roku 2023 jsme vstoupili s nadějí na uklidnění situace. Nyní máme za sebou 1. čtvrtletí nového roku, který nám ale klidu nedopřává.
Válečná agrese na Ukrajině i nadále poznamenává psychiku dětí. Významnou roli má kyberprostor, drastické záběry a nevhodný obsah, kterému jsou děti vystaveny, a také ekonomická krize. Zhoršuje se psychický stav dětí i dospělých a traumatizace je na vzestupu. Situace je alarmující. DKC pomáhá ohroženým dětem, jak jen naše kapacity stačí.

• Dokončili jsme preventivní seriál Malé děti – Velká práva. Všechny díly najdete v odkazu Aktuality a na Facebooku. Díky spolupráci s INFOCENTRUM MODERNÍ ŠKOLY | ÁMOS vision (amosvision.cz) se seriál Malé děti – Velká práva dostává k dětem na základních a středních školách v celé České republice.
• Ve spolupráci se sdružením CZ.NIC se podílíme na projektu Safer internet centrum.
• Projekt Safer internet centrum je zaměřen na děti a dospívající s cílem zvýšit bezpečnost dětí v kyberprostoru a podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií.
• DKC jako jeden z projektových partnerů poskytuje krizovou pomoc dětem a dospívajícím, a to mj. v oblasti on-line bezpečnosti a mediální gramotnosti. Krizovou pomoc poskytuje naše nonstop Linka důvěry, která má celorepublikovou působnost, a také ambulance Dětského krizového centra. Naše aktivity můžete sledovat zde na webu.

I. Ambulantní služby: Klientela DKC (1. 1. 2023 – 31. 3. 2023)

Problematika Ohr.dětíKonzultaceIntervenceKontakty uživatelů
CELKEM
fyzické týrání2769133972556
sexuální zneužívání82 1 357 1 1391 514 148
ohrožující prostředí4063539661980
vyhrocený spor9119376116
sex. experimentování2439027227652
jiná problematika4120918110079
2233 401 2 364 3 295 431

(Z toho Okamžitá krizová pomoc od 1. 1. do 31. 3. 2023: 36 dětí)

Ve stejném období roku 2022 šlo o celkem 214 dětí.
Za první čtvrtletí letošního roku zaznamenáváme nárůst počtu klientů v ambulanci o polovinu oproti roku 2022!

II. Linka důvěry DKC
V období od 1. ledna do 31. března 2023 přijala Linka důvěry celkem 1 236 kontaktů.

Počet kontaktů podle typů služby
pevná linka580
mobilní telefon233
chat321
internetové poradenství (e-mail)94
Skype7
Celkem1 236

Ve stejném období roku 2022 to bylo 930 kontaktů.
Za 1. čtvrtletí letošního roku tedy zaznamenáváme nárůst o třetinu krizových kontaktů oproti roku loňskému!