Ekonomická situace a dopad na rodiny

Milí čtenáři,
ve druhém článku si dovolíme nabídnout Vám vhled do tématu, které se nyní objevuje častěji v rámci naší Linky důvěry nebo v rámci ambulantních služeb Dětského krizového centra.

Stále častěji se na Linku důvěry Dětského krizového centra obracejí děti, které doma strádají chudobou nebo mají strach z toho, že je rodiče neuživí. Především děti rodičů samoživitelů pociťují zvýšenou obavu a zátěž rodičů, vyvolané zvyšujícími se náklady na živobytí vlivem energetické krize a vysoké inflace.
Přestože má mnoho rodičů v posledních měsících velké finanční problémy, snaží se situaci vyřešit sami, ať již z důvodu malé informovanosti o dávkách státní sociální podpory, hmotné nouze nebo z důvodu studu říci si o pomoc.*
Situace je ještě náročnější v rodinách, kde rodiče řeší své dluhy, insolvenci nebo ztrátu zaměstnání.
Někdy si rodiče neuvědomují, že když doma neustále hovoří o svých starostech před dětmi nebo si dokonce někteří na dětech „vybíjejí“ svou frustraci, děti mohou situaci brát na sebe a cítit se provinile, což může vyústit až v jejich sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky. Dítě se může začít cítit jako „přítěž“ rodičů a vyhodnotit si situaci tak, že by rodičům pomohlo, kdyby nebylo.
Na non-stop Lince důvěry Dětského krizového centra jsme připraveni pomoci dětem i rodičům. Můžete se také obrátit na ambulantní služby Dětského krizového centra a využít například poradenství či služeb právní poradny.

tým pracovníků Dětského krizového centra
———————————————————————————-
Poznámka:
Věnujte pozornost skutečnosti, že v rámci státní sociální podpory od 1. 1.2023 došlo ke zvýšení přídavku na dítě, ke sjednocení podmínek pro příspěvek na bydlení a ke zvýšení životního a existenčního minima.
Podrobné informace vám poskytne Úřad práce ČR: www.uradprace.cz.