POVINNOSTI DĚTÍ

 Život každého z nás je také o rovnováze. A to se týká i Tvých práv a povinností.

  • Pamatuj na to, že stejná práva jako Ty má i Tvůj kamarád, rodič, sourozenec a kdokoliv jiný a že se práva vás obou někde potkají. Proto je důležité myslet nejen na sebe, ale i na druhé. Hovoříme o respektu k druhému, o vzájemné ohleduplnosti. Aby nám všem bylo spolu dobře, všichni musíme ctít společenské normy, různá pravidla a zákony.
  • Svoje povinnosti máš proto i v rodině. Tvojí povinností je dbát svých rodičů a poslouchat je, protože za Tebe nesou rodičovskou odpovědnost. V míře přiměřené Tvému věku a schopnostem máš povinnost podílet se také na zajištění chodu domácnosti.
  • Máš právo na vzdělání a máš také povinnost se řádně vzdělávat, připravovat se a učit. Je to důležité pro Tvůj budoucí život.
  • Čím jsi starší, tím máš a vyžaduješ větší práva a s nimi rostou také Tvoje povinnosti.