Dětské krizové centrum najdete na Praze 12

Praha, 22. září 2022

Dětské krizové centrum (DKC) již 30 let poskytuje odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám. V květnu letošního roku byla organizace nucena se stěhovat, protože v původních prostorech dostala výpověď z nájmu. Pomocnou ruku v této situaci podala městská část Praha 12 a pronajala DKC prostory v ulici Cílkova. Po nutných úpravách prostoru funguje zařízení v plném provozu.

Chci touto cestou poděkovat vedení Prahy 12 za pomoc v nouzi. Jelikož jsme jediné pracoviště v republice specializované na pomoc dětem sexuálně zneužitým, týraným a zanedbávaným, mělo by pozastavení služeb DKC na klienty fatální dopad,“ říká Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra.

DKC poskytuje širokou paletu odborných služeb. Provozuje Linku důvěry a ambulanci v krizovém centru, takže děti, které mají problémy, mohou volat, chatovat, skypovat nebo osobně přijít do centra. Dále poskytuje ambulantní služby pro rodiče, právní poradnu nebo služby v oboru klinické psychologie. Pomoc poskytuje také dětem – obětem trestných činů, pomáhá traumatizovaným dětem, obětem šikany, nebo dětem v závažných životních situacích (rozvrat rodiny, úmrtí v rodině).

Jsem rád, že Dětské krizové centrum nyní sídlí v naší městské části a jeho služby jsou pro naše občany dostupnější. Pomoc dětem, ale i rodinám v krizi, je klíčová zejména v této době, kdy covidová opatření z posledních let, ale i současný válečný konflikt nebo vývoj ekonomické situace výrazně zasáhly do jejich života a jsou pro ně velkou psychickou zátěží. Děti i jejich rodiče se mohou v případě potíží obracet na centrum a řešit problémy ideálně ve chvíli, kdy ještě není pozdě,“ ocenil přínos DKC starosta MČ Praha 12 Jan Adamec.

Za 30 let pomohlo Dětské krizové centrum více než 7 500 ohrožených dětí. Působnost Dětského krizového centra je celorepubliková a služby jsou bezplatné. Organizace sídlí na adrese Cílkova 796/7, 142 00, Praha 12 – Kamýk.

Linka důvěry je v provozu nonstop na tel. čísle +420 241 484 149. Od roku 1996 přijala více než 76 000 krizových kontaktů. K dispozici je linka pro rizika kyberprostoru na tel. čísle +420 778 510 510, internetové poradenství na adrese problem@ditekrize.cz, online krizový chat a Skype on-line hovory. Dlouhodobě se potvrzuje význam non-stop provozu. Od 16:00 do 8. hodiny ráno přijala Linka důvěry v roce 2021 45 % kontaktů. Během víkendů je to 37 % všech kontaktů.

Více informací najdete na webu www.ditekrize.cz.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE CHRÁNIT OHROŽENÉ DĚTI!

Přispějte na nové Dětské krizové centrum! | Darujme.cz

 

PhDr. ZORA DUŠKOVÁ je klinická psycholožka a ředitelka Dětského krizového centra. Věnuje se zejména problematice traumatizovaných, týraných, zneužívaných a ohrožených dětí, krizovým situacím v rodinách nebo psychoterapii traumatu.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM působí již 30 let jako nestátní nezisková organizace specializovaná zejména na odbornou pomoc dětem týraným, sexuálně zneužívaným, zanedbávaným nebo traumatizovaným. Uživateli služeb DKC jsou přímo ohrožené děti i celé jejich rodiny.

V roce 2021 poskytlo DKC celkem 13 816 konzultací ohroženým dětem a jejich rodičům, pěstounům nebo opatrovníkům.

Linka důvěry DKC funguje v nonstop provozu od roku 1996. Za 25 let své existence přijala více než 75 800 krizových kontaktů.

V roce 2021 Linka důvěry přijala více než 3 900 kontaktů.  

 

Kontakt pro média:
PhDr. Jana Renner
manažerka fundraisingu a komunikace
Tel.: 774 728 894
E-mail: renner@ditekrize.cz
www.ditekrize.cz