Dětské krizové centrum zblízka na podzim

Rok 2022 je plný změn a turbulencí. V rámci možností oslavujeme 30. narozeniny DKC a zároveň čelíme mimořádnému náporu událostí. Válečná agrese na Ukrajině poznamenává psychiku dětí. Významnou roli opět hraje kyberprostor, drastické záběry a nevhodný obsah, kterému jsou děti vystaveny. Válka se v televizi prolamuje i do vysílacího času, který je určen výhradně dětem. Zhoršuje se jejich psychický stav a traumatizace je na vzestupu. Situace ohrožených dětí je alarmující. DKC pomáhá, jak jen síly a kapacity stačí…

A co je v DKC nového?

  • Zvládli jsme stěhování. Najdete nás na nové adrese

Cílkova 796/7

142 00 Praha 4 – Kamýk

https://1url.cz/@Cilkova7_Praha12

50.0145161N, 14.4437172E

  • Nyní v budově, kde dříve sídlila část radnice Prahy 12, pro klienty DKC a ohrožené děti vylepšujeme nové zázemí.
  • Kampaň Přispějte na nové Dětské krizové centrum! | Darujme.cz pokračuje. Tvoříme přívětivé zázemí a pomáhejte ohroženým dětem společně s námi. Děkujeme!
  • Se zázemím pro tým DKC nám významně pomohly firmy Kuchyně SICC, Gorenje, Solo door a Canon. Proč se tyto firmy rozhodly podpořit DKC? Zeptali jsme se za vás! 😊

„Velmi rádi jsme se zapojili do podpory Dětského krizového centra, které poskytuje odbornou pomoc týraným, zneužívaným nebo zanedbávaným dětem. Věříme totiž, že když rodina nefunguje, jak má, je potřeba podat pomocnou ruku. Pomohli jsme proto přenést atmosféru vlídného domova do nově zřízených prostor ambulantní péče v Praze 4, kde nechybí ani kuchyňka s moderními spotřebiči tradiční české značky MORA,“ říká Regina Netolická, Head of Marketing CZ/SK.

  • Pokračujeme v preventivní kampani Malé děti – Velká práva. Jednotlivá práva zveřejňujeme na webu – v odkazu Aktuality – Dětské krizové centrum (ditekrize.cz) a na sociálních sítích.
  • Spolu s Amos vision se preventivní kampaň Malé děti – Velká práva dostane k dětem na základních a středních školách v celé České republice. Od září pokračujeme!

 

AMBULANTNÍ SLUŽBY DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA

Od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 jsme přijali do péče 197 nových klientů (ohrožených dětí); z předchozích let pokračuje v péči dalších 130 ohrožených dětí.  Celkem se jedná o 327 dětí (a jejich rodin).

Tab. 1: Klientela DKC od 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022

ProblematikaOhr.dětíKonzultaceIntervenceKontaktyuživatelů
CELKEM
fyzické týrání2478249378960
psychické týrání212483
sexuální zneužívání862 1861 4542 088184
ohrožující prostředí61986525       895120
vyhrocený spor2637620937853
sex.experimentování1763933969033
jiná problematika111744563475234
3275 7253 5875 323687

 

Dominující formou ohrožení dětí v péči Dětského krizového centra zůstává fyzické a sexuální násilí na dětech.  Vedle toho děti do naší péče stále přivádí i nadále dopady pandemie koronaviru, náročnost obnovy plné školní docházky, ohrožující faktory v rodině zejména ve formě domácího násilí a závislosti rodičů především na alkoholu. Nově se již potkáváme s dopady války na Ukrajině, se zúzkostněním některých dětí, s jejich obavami o sebe, své blízké i jim neznámé ukrajinské děti.  Tyto vyjádřené obavy zaznívají v konzultacích dětí s našimi psychology.

Služba Okamžité krizové pomoci zůstává v dispozici 3x týdně v odpoledních hodinách. Za první čtvrtletí roku 2022 využilo službu Okamžité krizové pomoci 93 dětí v akutních krizových situacích a jejich rodiny – celkem se jednalo o 195 uživatelů. Dominujícím tématem zůstává i nadále sebepoškozování a suicidální riziko u dítěte = 36x; sexuální zneužívání 9x; školní a výchovné problémy 8x; šikana 5x; ohrožující prostředí 4x; vyhrocený rozvodový spor 2x; depresivní porucha 2x; psychické týrání 1x; úmrtí blízké osoby 1x; poruchy příjmu potrava 1x; ostatní 24 dětí.

Stěhování

V závěru května jsme se stěhovali do nových prostor na adrese Cílkova 796, Praha 12 Kamýk, a to z důvodu výpovědi z původních prostor, kde Dětské krizové centrum sídlilo 30 let. Samotné stěhování zajišťovala stěhovací firma Podrazil. Vše probíhalo podle plánu a k naší spokojenosti. Od března 2022 probíhala úprava nových prostor pro potřeby námi poskytovaných služeb. V nově pronajatých prostorách jsme museli především upravit některé vnitřní dispozice, připravit diagnostickou a terapeutickou místnost, vybudovat zázemí pro pracovníky i klienty, kompletně předělat veškeré elektrorozvody, datové a telefonní sítě. V některých kancelářích bylo potřeba vyměnit podlahovou krytinu. Některé drobné dodělávky jsou stále před námi.

Děkujeme městské části Praha 12 za pronájem vhodných prostor.

 

LINKA DŮVĚRY DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA

V období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 bylo prostřednictvím Linky důvěry přijato celkem 1 970 kontaktů.  

Typ kontaktu

počet

Hovor

1 167

(z toho chat hovorů)

401

Mlčení

94

Omyl

19

Písemný kontakt odchozí

50

Písemný kontakt příchozí

69

Podaná informace

218

Poděkování

7

Profesní kontakt

0

Stížnost

0

Testovací hovor

67

Zavěšení

142

Zazvonění

60

Zneužití

77

Žádost o autorizaci

0

Celkový součet

1 970

 

Počet kontaktů dle formy služby

Forma služby

počet

 

pevná linka

769

mobilní telefon

669

chat

401

internetové poradenství (e-mail)

118

Skype

13

stížnost

0

Celkem

1 970

 

 

Syndrom CAN

Forma syn CAN

%

fyzické/tělesné týrání

28

psychické týrání

19

sexuální zneužívání

32

komerční zneužívání

1

ohrožení prostředím

12

zanedbávání

8

Celkem

100%

 

 

Převažující problematika

převažující problematika

počet

syn CAN

956

rodinná problematika

428

vrstevnická problematika

17

problematika osobní a existenciální

1 231

sociálně právní problematika

113

partnerská a manželská problematika

41

zdravotní problematika

130

sexuální problematika

117

závislosti

48

sociální patologie

22

traumatizující událost

49

internetová problematika

40

šikana

30

* v některých hovorech se vyskytují dvě a více závažných problematik, proto číslo převyšuje celkový počet přijatých kontaktů.

 

Letní prázdniny a závěr školního roku se objevily i v tématech Linky důvěry. Děti řešily obavy z reakce rodičů. Někteří rodiče až do posledního školního dne netuší, jak se dětem ve škole vede a pak reagují agresivně a nepřiměřeně, když dítě přinese špatné vysvědčení. Spolu s dětmi hledáme způsob, jak je před obávanou reakcí rodičů ochránit.

Chat si jako nástroj komunikace vybírají děti, které jsou velmi uzavřené, introvertní a běžný hovor by nezvládly. Psaná forma je jim bližší a je pak pro ně snazší vyjádřit, co prožívají. Často se nám svěřují s tím, že jsme vůbec první, komu svá trápení prozradily. V poslední době chat navštěvují děti, které trpí úzkostí, panikou, přestože objektivně nemají starosti. Vnímáme, že psychický stav dětí se zhoršuje také pod tíhou toho, co vidí a slyší z medií. Záběry z válečného konfliktu, nejistota ze zdražování, stále přítomné obavy z covidu to jsou okolnosti, kterým děti zcela nerozumí, ale přesto je zasahují.

Některé děti navštíví chat opakovaně, protože jejich problém se nedá zpracovat v rámci jednoho kontaktu. Zvlášť u těchto opakujících se chatů můžeme vidět pokrok, které dítě v průběhu intervencí udělá. Postupně otevře celou hloubku svého problému, sdílí těžké emoce, posiluje si své kompetence a nakonec se odhodlá a je připraveno jít aktivně svůj problém řešit.

Klienti opakovaně sdělují, že u nás na Lince poprvé zažili pochopení, důvěru, respekt ke své osobě a problémům a cítili se bezpečně. Někteří volají, nebo přicházejí na chat s poděkováním, že jsme byli jediní, kdo jim podal pomocnou ruku.

NOVĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA

S radostí jsme přijali informaci o získané podpoře z projektu sbírky Pomozte dětem na náš projekt Nárůst míry ohrožení dětí sexuálním násilím v průběhu pandemie koronaviru. Od počátku pandemie koronaviru zaznamenáváme zvýšené riziko sexuálního zneužívání dětí, a to v kyberprostoru, kde děti během uzávěry škol a během mimořádných opatření trávily většinu času, leckdy zcela bez kontroly. Zvýšené riziko zaznamenáváme ale i v dysfukčních rodinách, kde děti zůstaly zcela izolované od okolního světa, kdy zůstaly zavřené doma i s těmi, kdo na nich páchaly sexuální násilí. Realizační období projektu je vymezeno od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023. Děkujeme Nadaci NROS za získanou podporu.

Děkujeme Středočeskému kraji a Humanitárnímu fondu hejtmana za poskytnutou podporu určenou na krizovou pomoc v roce 2022.

Nadace RSJ nás podpořila ve 2. čtvrtletí nových finančním darem, který jsme využili na rekonstrukci našich nových prostor. Děkujeme!

Ve druhém čtvrtletí jsme také získali granty na podporu našich služeb od městské části Praha 4, Praha 10 a Praha 12. Děkujeme za podporu!

Děkujeme všem přispěvatelům na účet naší Veřejné sbírky a dárcům na Darujme.cz. Příspěvky využíváme na naše služby, preventivní činnost a na rekonstrukci nových prostor.

Přispějte na nové Dětské krizové centrum! | Darujme.cz