Dětské krizové centrum už 30 let pomáhá zneužívaným, týraným a zanedbávaným dětem

Praha, 15. září 2022

30 let poskytuje Dětské krizové centrum odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám: dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným a traumatizovaným. Linka důvěry Dětského krizového centra je k dispozici 24 hodin denně/7 dní v týdnu. Od roku 2017 funguje nonstop telefonní linka pro rizika kyberprostoru.

 

Dětské krizové centrum (DKC) je jediné zařízení v České republice specializované na syndrom CAN (Child Abuse and Neglect). Klienty Dětského krizového centra jsou děti sexuálně zneužívané, týrané a zanedbávané, nezletilé oběti trestných činů, děti v závažných životních situacích, děti traumatizované a oběti šikany. O Dětském krizovém centru – Dětské krizové centrum (ditekrize.cz)

 

Za 30 let pomohlo DKC více než 7 500 ohrožených dětí. Odbornou pomoc poskytuje DKC obětem kyberšikany a obětem domácího násilí. Působnost Dětského krizového centra je celorepubliková, služby jsou bezplatné. Dětské krizové centrum – Odborná pomoc dětem a rodičům (ditekrize.cz)

Dětské krizové centrum tvoří sekce psychosociální, sekce prevence a osvěty a sekce vzdělávání. Dětské krizové centrum má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a poskytuje registrované sociální služby:

  1. Krizová pomoc: Krizová pomoc – Dětské krizové centrum (ditekrize.cz)
  2. Okamžitá krizová pomoc: rychle dostupná pomoc zacílená na urgentní případy a krizové situace dětí a rodin, která je určena dětem a dopívajícím i bez předchozího objednání. Tuto službu poskytuje Dětské krizové centrum i zcela anonymně.
  3. Sociálně aktivizační služby: Sociálně aktivizační služby – Dětské krizové centrum (ditekrize.cz)
  4. Linka důvěry: distanční krizová pomoc na telefonních linkách, krizový chat a online konzultace jsou k dispozici dětem a jejich rodinám.

 

Od června 2022 sídlí DKC na nové adrese, kde najdete zázemí pro klienty: ambulanci, diagnostické a terapeutické místnosti, konzultační pracovny a zázemí pro okamžitou krizovou pomoc. Přispějte na nové Dětské krizové centrum! | Darujme.cz

 

Pandemie koronaviru a její dopady se projevují i v tématech dětí, s nimiž vstupují do péče DKC. Dlouhá uzávěra škol způsobila dětem ztrátu sociálních kontaktů, vazeb a vztahů. Děti trpěly a nadále trpí osamělostí a izolací od vrstevníků a provází je úzkost ze znovuzačlenění do kolektivu. Pomáháme dětem – Dětské krizové centrum (ditekrize.cz) Vzrostlo ohrožení dětí v kyberprostoru sexuálními predátory, kyberšikanou i nevhodným obsahem (násilí, návody na sebepoškozování, pornografie). Na pandemii navíc plynuje navázala válka na Ukrajině a nynější ekonomická a energetická krize. Vše se podepisuje na duševním zdraví dětí.

 

Linka důvěry je v provozu nonstop na tel. čísle +420 241 484 149! Od roku 1996 přijala více než 76 000 krizových kontaktů. K dispozici je linka pro rizika kyberprostoru na tel. čísle +420 778 510 510, internetové poradenství na adrese problem@ditekrize.cz, online krizový chat a Skype on-line hovory.

Dlouhodobě se potvrzuje význam non-stop provozu. Od 16:00 do 8. hodiny ráno v roce 2021 Linka důvěry přijala 45 % kontaktů. Během víkendů je to 37 % všech kontaktů.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE CHRÁNIT OHROŽENÉ DĚTI!

www.ditekrize.cz

 

DKC od 1. 6. 2022 najdete na nové adrese:

Cílkova 796/7

142 00 Praha 4 – Kamýk

https://1url.cz/@Cilkova7_Praha12

50.0145161N, 14.4437172E

 

Kontakt pro média:
PhDr. Jana Renner
manažerka fundraisingu a komunikace
Tel.: 774 728 894
E-mail: renner@ditekrize.cz
www.ditekrize.cz