PRÁVO NA VLASTNÍ RODINU A NA OBA RODIČE

PRÁVO NA VLASTNÍ RODINU A NA OBA RODIČE ZNAMENÁ:
• Největším darem pro celý tvůj život je pevné citové pouto s vlastní rodinou.
• Po celou dobu svého dětství máš právo na život ve své rodině, na kontakt s oběma rodiči a sourozenci, na kontakt se širší rodinou (babička, dědeček, tety, strýcové, sestřenice, bratranci).
• Máš právo na život v láskyplném a podnětném prostředí.
• Někdy nastanou okolnosti, kdy dítě nemůže dočasně být či žít se svojí rodinou například z důvodu násilí v rodině. V takovém případě máš právo na ochranu před nevhodným prostředím a na umístění mimo rodinu, o čemž rozhoduje soud. Péči o tebe převezmou jiné pečující osoby (například vychovatelé či pěstouni).