PRÁVO NA VLASTNÍ NÁZOR

Právo na vlastní názor, znamená, že máš právo říkat, co si skutečně myslíš, a právo, aby tvůj názor byl slyšet.

A také…

  • Vyjádřit názor to je tvoje právo, ale není to tvoje povinnost. To znamená, že pokud se tak rozhodneš, máš také právo nesdělit svůj názor.
  • K dobrému rozhodnutí potřebuješ mít dobré a pravdivé informace.
  • Máš právo na sdělování svého názoru v bezpečném a důvěryhodném prostoru.
  • Máš právo na podporu při vlastním rozhodování a při zvažování důsledků svých rozhodnutí.
  • Důraz na tvůj názor poroste s tvým věkem a s rozumovou vyspělostí.
  • Máš právo na to, aby za tebe tvůj názor a tvé oprávněné zájmy vyjádřil dospělý člověk (např. odborný pracovník).