Válka na Ukrajině – informace pro rodiče

Téma války odehrávající se nedaleko České republiky se dotýká nás všech. Informace o válce se objevují každý den jak v médiích, tak i v rozhovorech s našimi blízkými. Na válku se dotazují také naše děti nebo vnoučata. S tématem války se setkávají děti ve školách v rámci odborných předmětů i v rámci vrstevnických kontaktů. Součástí třídního kolektivu se v současné době stávají i děti z Ukrajiny, které odešly se svými rodiči z domova právě z důvodu válečného konfliktu.
Téma války v nás může vzbuzovat řadu emocí, ale i obav. Pro některé generace je to první setkání s válečným konfliktem, některé generace se vracejí ke svým vzpomínkám a minulosti.
Pokud pociťujete, že je „toho“ na Vás příliš mnoho a jste bezradní, jak situaci zvládá Vaše dítě či jak s dítětem o válečném konfliktu mluvit, využijte naši Linku důvěry Dětského krizového centra.
Neváhejte využít odborné pomoci!
Linka důvěry Dětského krizového centra funguje nonstop a je zde pro Vás.

Linka důvěry Dětského krizového centra:
tel.: +420 241 484 149
tel.: +420 777 715 215
internetové poradenství: problem@ditekrize.cz