Nebezpečí hrozí dětem, kdykoliv se připojí

Nebezpečí hrozí dětem, kdykoliv se připojí

Dětské krizové centrum připravilo pro všechny děti u příležitosti Mezinárodního dne dětí „dárek“ v podobě nového preventivně-informačního materiálu s názvem Malé děti – velká práva cyklus II Práva dětí v kyberprostoru a na sociálních sítích.

Připravili jsme „pomocníka“, který dětem pomůže v případě, že budou na internetu vystavené něčemu, čemu nerozumí, co jim není příjemné či co je dokonce přímo ohrožuje. Práva dětí v kyberprostoru ocení nejen děti, ale i rodiče a učitelé.

Desetitisíce dětí na internetu komunikují s cizími lidmi a sdílejí s nimi své osobní údaje nebo citlivé fotografie. Představy rodičů o chování dětí v on-line prostoru jsou velmi zkreslené. Jen malá část dětí se prostřednictvím moderních technologií věnuje vzdělávání.

Každodenní praxe Dětského krizového centra potvrzuje, že každé dítě, které dnes vstupuje do on-line světa bez přímé kontroly rodičů či jiné odpovědné osoby, může být potencionálně ohrožené. Typicky se jedná o přímé útoky v rámci kyberšikany či atakování dětí sexuálními predátory, ale ohrožení dětí pramení i ze zcela volné dostupnosti pro děti nevhodných obsahů, jakými jsou reálné brutální scény, agrese a násilí, volná dostupnost pornografických stránek či detailní návody k rizikovému chování, sebepoškozování a dokonce i k sebevražednému jednání. Přitom mnohé dopady toho, co dítě zažilo v kyberprostoru, mohou být podobně závažné jako důsledky ohrožení v reálném světě. Je proto nutné, aby rodiče ohrožení dětí v kyberprostoru nepodceňovali,“ říká Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra.

Podle výzkumu EU Kids Online 2020, který se zaměřuje na děti ve věku 9 – 16 let, bylo 44 % českých dětí na internetu v kontaktu s někým, koho neznají. Alarmující je číslo ve věkové kategorii 15 – 16 let, kdy 3 děti ze 4 uvedly, že si skrze internet dopisují s naprosto cizím člověkem. 22 % dětí v Česku navíc uvedlo, že šlo na osobní schůzku s neznámým člověkem z internetu. 84 % dětí má přitom přístup k internetu denně.

Cyklus Malé děti – velká práva: Práva dětí v kyberprostoru je jedinečným materiálem, který upozorňuje děti na jejich práva, zejména na právo na ochranu před násilím v kyberprostoru a na sociálních sítích, právo na soukromí, právo na identitu aj.  Vzniklá práva vedou děti také k respektu vůči právům druhých dětí i rodičů. Cyklus Malé děti – velká práva je důležitým praktickým materiálem, který pomůže dětem při řešení ohrožujících situací i v rozpoznání toho, čeho se na sociálních sítích vyvarovat.

Práva dětí v kyberprostoru otevírají závažná témata jako je kybergrooming (využití sociálních sítí k navázání důvěrného vztahu s dítětem s cílem zneužít ho), sexting (obtěžování oběti zprávami, fotkami, hovory se sexuální tématikou) nebo kyberšikana (zneužití audiovizuálních a jiných materiálů za účelem ponižování, vyhrožování či zesměšnění dítěte).

 

Dětské krizové centrum je spolu s dalšími partnery (Jeden svět na školách, Linka bezpečí, CZ.NIC) členem projektu Safer Internet Centrum.  V rámci tohoto projektu Dětské krizové centrum již dříve vydalo např. preventivní komiksy a omalovánky, které pro děti srozumitelnou formou upozorňují na rizika a nevhodné obsahy v on-line prostředí.

Dětské krizové centrum provozuje krizovou linku Rizika kyberprostoru, která je určena právě pro případy ohrožení dětí v kyberprostoru. Linka funguje nonstop na telefonním čísle 778 510 510 a využívat ji mohou děti i rodiče.

________________________________________________________________

PhDr. ZORA DUŠKOVÁ je klinická psycholožka a ředitelka Dětského krizového centra. Věnuje se zejména problematice traumatizovaných, týraných, zneužívaných a ohrožených dětí, krizovým situacím v rodinách nebo psychoterapii traumatu.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM působí již 32 let jako nestátní nezisková organizace specializovaná zejména na odbornou pomoc dětem týraným, sexuálně zneužívaným, jinak ohroženým nebo traumatizovaným. Zaměřuje se také na ohrožení dětí v kyberprostoru.

Za 32 let přijalo DKC do ambulantní péče přes 8 000 ohrožených dětí a jejich rodin. V roce 2023 poskytlo DKC celkem 12 330 konzultací ohroženým dětem a jejich rodičům.

Linka důvěry DKC působí v nonstop provozu od roku 1996, za 27 let své existence přijala více než 80 000 kontaktů. V roce 2023 Linka důvěry přijala 4 524 krizových kontaktů.  

 

Kontakt pro média:

Ing. Denisa Bendová

fundraising, PR a média

tel.: 774 728 894

email: bendova@ditekrize.cz