PRÁVO NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

  • Každé dítě má právo na životní úroveň, která mu umožní jeho plnohodnotný vývoj a všestranný rozvoj.
  • Životní úroveň zahrnuje právo na vhodné bydlení, ošacení, stravu, lékařskou péči, školní pomůcky, zájmovou činnost a další.
  • Odpovědnost za životní úroveň dítěte nesou rovným dílem oba rodiče. V případě nouze se na zajištění životní úrovně dětí podílí i stát.
  • To, jaká bude Tvoje životní úroveň až vyrosteš, závisí i na tobě a tvém přístupu ke vzdělání, zájmu o cizí jazyky, o sport či jiné volnočasové aktivity. Důležité je třeba i to, jak chráníš své zdraví.