Rok 2022 pod lupou

Rok 2022 byl plný změn, krizových situací a turbulencí. Připomněli jsme si 30. narozeniny. Toto jubileum bude pro DKC už navždy spojeno se stěhováním ze Zápolí na Kamýk. Uplynulý rok 2022 přinesl mnoho změn, čelili jsme mimořádnému náporu událostí.

Válečná agrese na Ukrajině poznamenává psychiku dětí. Významnou roli opět sehrává kyberprostor, drastické záběry a nevhodný obsah, kterému jsou děti vystaveny. Válka se v médiích – a hlavně v televizi – prolomila i do vysílacího času, který je určen výhradně dětem. Zhoršuje se jejich psychický stav a traumatizace je na vzestupu. Situace ohrožených dětí je alarmující. DKC pomáhá, jak jen síly a kapacity stačí…

A co nám rok 2022 přinesl?

  • V roce 2022 jsme do ambulantní péče přijali celkem 509 ohrožených dětí. Z nich bylo 60 předškolního věku (mladších 6i let). Jde o dosavadní rekord. Bohužel…
  • Zvládli jsme stěhování!
  • Děkujeme městské části Praha 12 za pronájem vhodných prostor.
  • Od června 2022 jsme na nové adrese v Cílkově ulici v pražském Kamýku, kde jsme vytvořili zázemí pro klienty: novou ambulanci, přívětivé terapeutické místnosti a zázemí pro okamžitou krizovou pomoc.
  • V budově, kde dříve sídlila část radnice Prahy 12, pro klienty DKC a ohrožené děti stále vylepšujeme a zvelebujeme nové zázemí. Jak to u nás vypadá? Podívejte se sem: Kontakty – Dětské krizové centrum (ditekrize.cz)
  • Po loňském stěhování na nás nyní doléhají vysoké ceny energií. I přes všechny složitosti, kterými jsme v roce 2022 prošli, jsme ani na jeden den neomezili své služby. Krizová pomoc a péče o ohrožené děti jsou naší prioritou, ať se děje cokoliv.
  • Spustili jsme novou kampaň Světlo pro Dětské krizové centrum | Darujme.cz.
  • Abychom vše zvládali i dál, potřebujeme vaši pomoc! Pomozte nám zvládnout vysoké ceny energií! Pomáhejte ohroženým dětem společně s námi. Děkujeme!
  • Se zázemím pro tým DKC nám v roce 2022 pomohly firmy Kuchyně SICC, Gorenje, Solodoor a Canon. Proč se tyto firmy rozhodly podpořit DKC?

„Velmi rádi jsme podpořili Dětské krizové centrum, které poskytuje odbornou pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem. Věříme, že když rodina nefunguje, jak má, je potřeba podat pomocnou ruku. Pomohli jsme proto přenést atmosféru vlídného domova do nově zřízených prostor ambulantní péče v Praze 4, kde nechybí ani kuchyně s moderními spotřebiči tradiční české značky MORA,“ říká Regina Netolická, Head of Marketing CZ/SK.

 

PŘEHLED POSKYTOVANÉ PÉČE 2022
I.AMBULANTNÍ SLUŽBY
ProblematikadětíKonzultaceIntervenceKontaktyuživatelů celkem
fyzické zneužívání4017401001171099
psychické zneužívání5175166
sexuální zneužívání135431329444050283
ohrožující prostředí104251114152261217
spor rozvodový3648926051769
experimentování281555973157070
jiná*1611028791638335
CELKEM509116537389107621079
Z toho OKP: celkem 155

Dominující formou ohrožení dětí v péči Dětského krizového centra zůstává fyzické a sexuální násilí na dětech. Vedle toho děti do naší péče stále přivádí i nadále dopady pandemie koronaviru, náročnost obnovy plné školní docházky nebo ohrožující faktory v rodině – zejména domácí násilí a závislosti rodičů především na alkoholu. Potkáváme se s dopady války na Ukrajině, se zúzkostněním dětí a s jejich obavami o sebe, své blízké i jim neznámé ukrajinské děti.  Tyto vyjádřené obavy zaznívají v konzultacích dětí s našimi psychology.

Okamžitá krizová pomoc zůstává k dispozici 3x týdně v odpoledních hodinách. V roce 2022 využilo tuto službu 155 dětí v akutních krizových situacích a jejich rodiny. Dominujícími tématy zůstávají sebepoškozování a suicidální riziko (u dítěte nebo blízké osoby), sexuální zneužívání; školní a výchovné problémy; šikana; ohrožující prostředí; vyhrocený rozvodový spor; depresivní porucha; psychické týrání; úmrtí blízké osoby a poruchy příjmu potravy.

LINKA DŮVĚRY DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA

V roce 2022 přijala Linka důvěry celkem 3 783 krizových kontaktů.

II.LINKA  DŮVĚRY DKC
Počet a typ kontaktu2022
Hovor2303
(z toho chat hovorů)916
Mlčení201
Omyl38
Písemný kontakt odchozí105
Písemný kontakt příchozí131
Podaná informace383
Poděkování9
Profesní kontakt1
Stížnost0
Testovací hovor92
Zavěšení257
Zazvonění125
Zneužití138
Žádost o autorizaci0
Celkový součet3783

 

IV.DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A PŘEHLEDY
a)LD Počet kontaktů dle typů služby
pevná linka1406
mobilní telefon1208
chat916
internetové poradenství (e-mail)235
Skype18
stížnost0
Celkem3783
b)LD Převažující problematika
převažující problematika počet
syn CAN * 1971
rodinná problematika523
vrstevnická problematika26
problematika osobní a existenciální1081
sociálně právní problematika107
partnerská a manželská problematika41
zdravotní problematika77
sexuální problematika77
závislosti32
sociální patologie9
traumatizující událost54
internetová problematika88
šikana64
c)LD Syndrom CAN* 1 detailně
typ %
fyzické/tělesné týrání32 %
psychické týrání16 %
sexuální zneužívání27 %
komerční zneužívání1 %
znásilnění1 %
ohrožení prostředím14 %
zanedbávání8 %
znásilnění1 %
Celkem100 %
d)LD dny, ve které se na nás volající obrací
Den%
Pondělí16 %
Úterý12 %
Středa15 %
Čtvrtek11 %
Pátek14 %
Sobota15 %
Neděle17 %
Celkem100 %

Chat si jako nástroj komunikace vybírají děti, které jsou uzavřené, introvertní a běžný hovor by nezvládly. Psaná forma je jim bližší a je pak pro ně snazší vyjádřit, co prožívají. Často se nám svěřují s tím, že jsme vůbec první, komu svá trápení prozradily. V poslední době chat navštěvují děti, které trpí úzkostí, panikou, přestože objektivně nemají starosti. Vnímáme, že psychický stav dětí se zhoršuje také pod tíhou toho, co vidí a slyší z medií. Záběry z válečného konfliktu, nejistota ze zdražování a stále přítomné obavy z covidu jsou okolnosti, kterým děti zcela nerozumí, ale přesto je zasahují.

Některé děti navštíví chat opakovaně, protože jejich problém se nedá zpracovat v rámci jednoho kontaktu. Zvlášť u těchto opakujících se chatů vidíme pokrok, které dítě v průběhu intervencí udělá. Postupně otevře celou hloubku svého problému, sdílí těžké emoce, posiluje své kompetence a nakonec se odhodlá a je připraveno jít aktivně svůj problém řešit.

Klienti opakovaně sdělují, že u nás na Lince poprvé zažili pochopení, důvěru, respekt ke své osobě a problémům a cítili se bezpečně. Někteří volají, nebo přicházejí na chat s poděkováním, že jsme byli jediní, kdo jim podal pomocnou ruku.

NOVĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA

S radostí jsme přijali informaci o získané podpoře z projektu sbírky Pomozte dětem na náš projekt Nárůst míry ohrožení dětí sexuálním násilím v průběhu pandemie koronaviru. Od počátku pandemie koronaviru zaznamenáváme zvýšené riziko sexuálního zneužívání dětí, a to v kyberprostoru, kde děti během uzávěry škol a během mimořádných opatření trávily většinu času, leckdy zcela bez kontroly. Zvýšené riziko zaznamenáváme ale i v dysfukčních rodinách, kde děti zůstaly zcela izolované od okolního světa, kdy zůstaly zavřené doma i s těmi, kdo na nich páchaly sexuální násilí. Realizační období projektu je vymezeno od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023. Děkujeme Nadaci NROS za získanou podporu.

Děkujeme Středočeskému kraji a Humanitárnímu fondu hejtmana za poskytnutou podporu určenou na krizovou pomoc v roce 2022.

Nadace RSJ nás podpořila finančním darem, který jsme využili na rekonstrukci nových prostor. Děkujeme!

Získali jsme granty na podporu našich služeb od městské části Praha 4, Praha 10 a Praha 12. Děkujeme za podporu!

Děkujeme všem přispěvatelům na účet naší Veřejné sbírky a dárcům na Darujme.cz. Příspěvky využíváme na zajištění našich služeb.