Zvláštní cena TPA pro Dětské krizové centrum

Zvláštní cena TPA pro neziskový sektor je naše!

V rámci hodnocení nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů jsme získali Zvláštní cenu TPA pro neziskový sektor.

V konkurenci několika desítek výročních zpráv a firemních časopisů se Dětské krizové centrum umístilo dokonce v TOP 10!

Děkujeme CZECH TOP 100 za organizaci slavnostního večera a předávání cen, které proběhlo v komorním prostředí Galerie Smečky. Porotě patří dík za její hodnocení a TPA Group za ocenění práce Dětského krizového centra.

Poděkování patří také tiskárně Durabo za podporu a sponzoring tisku výroční zprávy.

Naši oceněnou Výroční zprávu 2021 najdete v odkazu https://www.ditekrize.cz/o-detskem-krizovem-centru/tiskove-a-vyrocni-zpravy/