O prázdninách nehrozí dětem jen úrazy. Na další rizika upozorňuje Dětské krizové centrum

Praha, 1. července 2021
Dětské krizové centrum vydává každoročně na začátku prázdnin varování před riziky, která během letního volna na děti číhají. Dva měsíce bez školních povinností, více volného času, nedostatečný dohled dospělých nebo podcenění rizik patří k nejčastějším příčinám vzniku situací vedoucích k ohrožení dítěte, které dokazuje mimo jiné i vyšší frekvence výjezdů ZZS.

Předcházejte úrazům, nebezpečné nejsou jen vodní plochy

Mezi častá poranění dětí během prázdnin patří poranění hlavy a páteře. Mnohým úrazům by se dalo předejít používáním bezpečnostních pomůcek. Základní a pro děti povinnou ochrannou pomůckou je přilba při jízdě na kole, zcela samozřejmou by však měla být také při jízdě na koloběžce nebo bruslích. Se vzrůstající oblibou grilování narůstá i počet případů popálenin. Dalším rizikem jsou bazény a koupaliště. Malé děti by měly být u vody vždy pod dohledem dospělého, ať už se jedná o zahradní jezírko, bazén nebo řeku.

Každodenním rizikem je prostředí internetu

Období pandemie onemocnění COVID-19 znamenala pro většinu dětí dlouhodobou a nepřirozenou izolaci kompenzovanou větší provázaností s online prostředím. Do popředí se proto dostaly také hrozby ze strany ostatních uživatelů i zveřejňovaného obsahu. Malé děti se velmi snadno dostaly na stránky, které jsou pro ně svým obsahem nevhodné, nebo dokonce škodlivé.

Na zdravý psychosexuální vývoj může mít negativní dopad např. i pornografie.  „V posledních letech narůstá počet případů sexuálního experimentování mezi dětmi,“ říká Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra. „K takovému „hraní“ docházelo samozřejmě i v minulosti, ale mění se praktiky a zvyšuje se agresivita. Navíc experimentují stále mladší děti. Stává se, že děti sexuálně atakují jiné děti ve svém okolí a snaží se opakovat to, co zhlédly na internetu – včetně nejrůznějších forem sexuálního styku,“ dodává Zora Dušková.

Děti ohrožují i rodinné spory, šikana i obtěžování

K ohrožení dítěte může dojít i na táboře, soustředění, výletu či oslavě. Zde se děti můžou setkat s nepřijetím, se šikanou, obtěžováním, nebo dokonce se zneužíváním.

Ze statistik Dětského krizového centra vyplývá, že agresorem bývá nejčastěji osoba dítěti blízká nebo příbuzná (cca v 65 %), tedy někdo, koho dítě dobře zná a důvěřuje mu. Během letních dovolených může docházet také k vyhrocení rodinných vztahů. Rodiny spolu tráví více času, což znamená zvýšené nároky na vzájemný respekt a toleranci.

„Prázdniny a letní dovolené mění také běžný režim předávání si dětí v případě rozvedených rodičů. Touha po co největším počtu dní strávených se svými dítětem, nutnost sladit možnosti a termíny letních táborů, sportovních soustředění, pobytů u prarodičů a dalších aktivit dítěte s aktivitami obou rodičů a třeba i jejich nových rodin mohou být zdrojem dalších vyhrocených sporů i s celým jejich negativním dopadem na děti,“ dodává Dušková.

Důležité je, aby byly děti dostatečně poučené, jak se v dané situaci zachovat a kdy se případně svěřit rodičům, jiné dospělé osobě, zavolat například na Linku důvěry DKC: 777 715 215 nebo 241 484 149, nebo navštívit ambulantní pracoviště.