Doporučení Dětského krizového centra pro komunikaci s dětmi zasaženými přírodní katastrofou a situacemi podobného charakteru

Praha, 1. července 2021

Dne 24. června zasáhla jih Moravy i další místa v České republice výjimečně ničivá živelní katastrofa v podobě silné bouře, která si bohužel vyžádala také lidské životy. Zanechala za sebou nejen obrovskou materiální spoušť, ale také šrámy na duši dospělých i dětí. Dětské krizové centrum proto vydává manuál pro dospělé (rodiče, vychovatele, pedagogy apod.) pro základní orientaci a komunikaci s těmi nejzranitelnějšími, kteří se octnou v podobných situacích.
Ve vážnějších případech však doporučuje využít Linku důvěry DKC: 777 715 215 nebo 241 484 149, kde jsou připraveni pomoci školení odborníci.

 „Pro všechny, kteří se ocitli v podobné situaci, jsme s kolegy sestavili několik základních doporučení, která považujeme v rámci rychlé laické pomoci
za nejdůležitější,“
říká Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra. „Adaptaci může usnadnit, když s dětmi o prožité události budeme mluvit, samozřejmě pokud samy chtějí. Volit bychom měli slova přiměřeně jejich věku, ale zásadně jim nelhat. U mladších dětí si můžeme vzít na pomoc například hru nebo kresbu,“ doplňuje Zora Dušková.

A jaká jsou další doporučení?

  • Poskytněte prostor pro dětské emoce a myšlenky

Naslouchejte jim, nezlehčujte jejich pocity a nezakazujte jim je, ať jsou jakékoli. Řekněte jim, jak se cítíte vy sami. Zkuste společně vymyslet, co by vám mohlo aspoň trochu pomoci.

  • Ujistěte děti, že jste tu s nimi a pro ně

Řekněte jim, že jsou s vámi v bezpečí a že těžké chvíle společně překonáte. Obejměte je a pohlaďte, pokud o to stojí.

  • Nabídněte pomoc odborníka

I dětem žijícím v bezproblémovém rodinném prostředí někdy pomůže svěřit se odborníkovi, který má od dění odstup. Nabídněte jim tedy kontakt například na chat Linky důvěry DKC.

  • Nebojte se sami vyhledat odbornou pomoc

Čím klidnější je rodič, tím lépe na tom bývá dítě. I vy tedy můžete využít služeb linek důvěry nebo psychologů. Svým dětem tím navíc ukážete, že je v pořádku požádat
o pomoc.

  • Pokud je to možné, dodržujte alespoň některé části běžného denního režimu

Pro dítě to je signál, že něco zůstalo v normálu a má se na co těšit. Může to být
i drobnost v podobě vyprávění pohádky před spaním.