25 let Linky důvěry Dětského krizového centra

Pomáháme týraným, zneužívaným či jinak ohroženým dětem už 25 let. Telefonicky, online a na chatu. Nepřetržitě – 24 hodin, 7 dní v týdnu.

  • Na Lince jsem přijali již více než 74 000 kontaktů
  • Od roku 2017 je v provozu samostatné číslo Rizika kyberprostoru
  • V loňském roce jsme opět navyšovali kapacitu chatu
  • Ročně přijímáme přes 1 000 kontaktů, které se přímo týkají některé z forem týrání či sexuálního zneužívání dětí
  • Na služby Linky důvěry navazují naše ambulantní služby a dlouhodobější formy odborné pomoci

Chat je preferovanou formou kontaktu dětí, a to zejména pro ty nejzávažnější a také nejchoulostivější témata – sexuální násilí, sebepoškozování, sebevražedné tendence. Skutečnost, že je chat pro pomoc dětem důležitý, se nám potvrzovala ve chvíli, kdy jsme dětem nabízeli kontakt po telefonu, který nevyužily, ale na chat přicházejí opakovaně. Píšou o tom, že je pro ně podstatné, mít možnost se v bezpečném prostředí dotknout témat, o kterých se bojí, nebo stydí mluvit. Často se zmiňují o tom, že jsme první, komu se svěřují. Prostřednictvím chatu posiluje kompetence dětí říct si o pomoc ve svém přirozeném prostředí. Je pro nás proto důležité tuto možnost dětem nabízet v rozšířeném čase a kapacitě, aby se k této pomoci dostalo více dětí, které tuto  pomoc potřebují.

Je pro nás proto důležité tuto možnost dětem nabídnout v rozšířeném čase a kapacitě, aby se k této pomoci dostalo více dětí, které o ni stojí.

Proto jsme spustili novou dárcovskou výzvu.

Peníze použijeme na udržení nonstop provozu Linky důvěry, vzdělávání konzultantů a navýšení kapacity chatu.