PRÁVO NA OCHRANU PŘED DISKRIMINACÍ

  • Všichni lidé jsme v něčem stejní a v něčem se odlišujeme. V tom spočívá jedinečnost každého z nás. Někteří lidé ale neumí odlišnost druhého správně přijímat, a tak může docházet k diskriminaci.
  • Máš právo na ochranu před diskriminačním znevýhodněním, které se někdy děje z důvodů nějaké odlišnosti. Může to být i kvůli pohlaví, etnickému původu, věku, zdravotnímu stavu, sexuální orientaci nebo kvůli náboženství.
  • K diskriminaci vedou také předsudky, chybná vyhodnocení, odsouzení odlišnosti, nedostatek informací, strach z odlišnosti a z něčeho neznámého…
  • Takové okolnosti mohou někoho vést k posměchu, ponižování, ubližování, šikaně, urážkám nebo k odmítání druhého.
  • Právo na ochranu před jakoukoliv diskriminací má každý z nás, proto je důležité chránit sebe a zároveň respektovat práva druhých.