PRÁVO NA VOLNÝ ČAS A HRU

Volný čas, čas na hraní, zájmy a kamarádské vztahy je velmi důležitý pro tvůj všestranný rozvoj.

Právo na volný čas a hru znamená, že…

  • máš právo na podporu ve svém všestranném rozvoji ze strany rodičů, školy, zájmových a sportovních organizací.
  • máš právo mít čas i na zábavu, hru, kamarády, sport a zájmy.
  • Jak naložíš se svým volným časem záleží i na tobě. Nezapomínej, že pro tvé zdraví i tvoji spokojenost je důležité rozvíjet ve volném čase své dovednosti a schopnosti, tělesnou i duševní kondici a přátelské vztahy.
  • Pamatuj, že volný čas neznamená čas zcela rozvolněný. I v rámci trávení volného času platí pravidla o bezpečném chování (neublížit sobě), o respektu k právům druhých (neubližovat jiným), o dobrém chování (neničit, neodcizit…)!