Navýšení kapacity chatu Linky důvěry

V posledních měsících jsme se přesvědčili o tom, jak náročné mohou být nové a nepředvídatelné situace pro nás dospělé. Není tedy divu, že současné dění má silný dopad i na děti – jak na ty, v jejichž rodinách se před počátkem pandemie žádné závažnější problémy nevyskytovaly, tak na ty, které byly již předtím doma vystaveny některým formám sociální patologie.

Preferovanou formou krizového kontaktu dětí je chat, a to zejména pro ty nejzávažnější a také nejchoulostivější témata – sexuální násilí, sebepoškozování, sebevražedné tendence. V době nouzového stavu, kdy jsou děti izolovány ve svých rodinách, je často chat jediný kontakt, který děti mohou využít…

Obzvlášť děti týrané, zneužívané a zanedbávané se obracely na Linku důvěry DKC během prvního nouzového stavu více než kdy dříve. Dlouhodobě preferovanou formou kontaktu je pro ně chat, jehož využití stouplo od začátku pandemie o téměř 40 %. Na chatu mohou totiž anonymně otevřít ta nejcitlivější témata, ať už se jedná o špatné zacházení v rodině, ohrožení v kyberprostoru, sebepoškozování či sebevražedné myšlenky.
Z důvodu velkého zájmu byl chat na jaře pravidelně přetížený a mnoho dětí se ani po několikahodinovém čekání ve frontě nedostalo na řadu. Proto jsme i díky Vaší podpoře rozšířili tým konzultantů a od července navýšili kapacitu přidáním středečních chatovacích hodin a otevřením 2. chatovací místnosti o víkendu. I po navýšení jsou chatovací místnosti stále plné, a nevylučujeme tudíž do budoucna další rozšíření.
Pomozte prosím udržet nonstop provoz Linky důvěry a kapacitu chatu!