dětské krizové centrum

Posláním Linky důvěry Dětského krizového centra je poskytovat nepřetržitě dostupnou odbornou pomoc v krizových či závažných situacích. Linka důvěry je určena dětem i dospělým. Služby Linky jsou také určeny těm, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN (Child Abuse and Neglect) – tedy syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, ať již jako přímé nebo nepřímé oběti ve své vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí. Služby Linky důvěry mohou využít všichni lidé v krizové životní situaci, která se může týkat různých oblastí života.

dětské krizové centrum